ENNL

Nederlandse zeevaart

Mondiaal karakter

Inleiding

Net als luchtvaart en internetdienstverlening is de zeevaart een wereldwijde bedrijfstak bij uitstek. Via de zeehavens verbinden de zeeschepen continenten met elkaar en wordt de wereld voor iedereen een stuk toegankelijker. Bedenk maar eens hoe je anders allerlei producten in je huis had kunnen krijgen.

Nederlandse reders zijn sterk vertegenwoordigd in Europese wateren en tegelijkertijd echt overal ter wereld actief. Dit illustreert dat de zeescheepvaart een sterk geïnternationaliseerde sector is. Dat maakt het heel belangrijk dat de wereldzeeën vrij toegankelijk blijven. Ook is het van belang dat personeel internationaal onbelemmerd kan reizen voor het werk en dat internationale concurrentiekracht wordt versterkt.

De toekomst van de internationale zeevaart

Continenten verbinden

Het belang van de zeescheepvaart is wereldwijd onbetwist. Op geen andere manier is het mogelijk om betaalbaar allerlei producten van over de hele wereld te kunnen bemachtigen. De zeevaart speelt dan ook een ondubbelzinnige rol in het verbinden van de continenten, al heel lang voordat de luchtvaart bestond. Door de te vervoeren goederen is de luchtvaart ook geen concurrent maar een wereldwijder speler die actief is in andere marktsegmenten.

De wereldhandelsvloot bestaat uit ca. 100.000 schepen, waarop zo'n 1,9 miljoen zeevarenden werkzaam zijn. Vergeleken met de hele wereld is Nederland maar een relatief kleine speler, maar wel met een zeer moderne vloot en lid van een omvangrijk netwerk van overkoepelende redersverenigingen en andere belangenorganisaties.

Europese scheepvaart in cijfers

Wet- en regelgeving

De internationale scheepvaart moet voldoen aan internationale regelgeving om zorg te dragen voor een veilige en schone zeevaart. Wet- en regelgeving bestaat op nationaal en Europees niveau. Maar voor de scheepvaart is mondiale regelgeving het belangrijkst. Dit is voor schepen voornamelijk geregeld via de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en voor zeevarenden via de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Toezicht op naleving van deze eisen is de verantwoordelijkheid van de overheid van het land waar het schip is geregistreerd. Niet alle landen nemen deze taak even serieus. Hierdoor ontstaat de kans op onveilige situaties met eventuele milieuschade tot gevolg.

De internationale eisen kosten de reder ook geld om aan de vereiste standaard te blijven voldoen. Schepen waarbij de standaarden niet worden gehandhaafd kunnen varen tegen lagere tarieven waardoor het level playing field wordt verstoord.

Internationaal is afgesproken dat havenstaten buitenlandse schepen die in hun territorium komen mogen controleren op de internationaal geldende standaarden. Indien de aangetroffen gebreken zodanig zijn dat de veilige vaart of het milieu in gevaar kunnen komen kan het schip worden aangehouden en moeten eerst de zaken op orde worden gebracht voor het weer kan vertrekken.

In de wereld zijn door buurlanden Memoranda (MOU’s) afgesloten om op het gebied van Port State Control samen te werken. Hierdoor ontstaan vangnetten die veel groter zijn waardoor het voor slechte reders moeilijker wordt om te opereren. Deze samenwerking vergroot ook het level playing field.

Door diverse MOU regio’s worden jaarlijkse statistieken bijgehouden over het aantal aanhoudingen en geconstateerde gebreken per vlagstaat. Bij een goede notering zullen schepen uit dat betreffende land minder vaak geïnspecteerd worden en omgekeerd. Deze statistische gegevens worden ook door andere partijen zoals bv. financiers, verladers etc. gebruikt om afwegingen te maken met welke partij in zee te gaan.

De KVNR streeft naar een hoge notering van de Nederlandse vlag in de statistieken. Onze vlag staat voor kwaliteit en is daar om bekend. Al is er veel ruimte voor verbetering.