ENNL

5G-communicatie

Prioriteit KVNR: 5G-netwerk mag geen belemmering zijn voor schepen

Reders "Maritieme satellietcommunicatie en de veiligheid van schepen op zee mogen niet in gevaar komen door de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland."

De Nederlandse overheid moet in het belang van de internationale zeescheepvaart de 3,5 GHz-frequentieband zodanig beschikbaar stellen voor de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland, dat de maritieme satellietcommunicatie daar geen hinderlijke interferentie van ondervindt.

Niels van de Minkelis 150.JPG
Dossierhouder

 

Niels van de Minkelis
Hoofd Operationele zaken

06 4824 0287
010 2176 282
minkelis@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

Satellietcommunicatie is essentieel voor de veiligheid van schepen op zee. Voor satellietcommunicatie wordt gebruik gemaakt van diverse frequentiebanden. De C-band heeft een frequentiegebied van 3,4 tot 7,0 GHz en wordt o.a. gebruikt voor veiligheidsberichten.

In Nederland staat in Burum (FR) een satellietgrondstation dat in de 3,5 GHz-frequentieband de signalen van de C-band-satellieten ontvangt en doorstuurt aan netwerken op land. Naast de zeescheepvaart maken ook de luchtvaart en het Ministerie van Defensie gebruik van dit internationaal gezien belangrijke satellietgrondstation.

Er mag daarom boven de denkbeeldige lijn Amsterdam-Zwolle geen ‘vaste verbinding’ of ‘mobiele communicatie’ worden aangeboden die hinderlijke interferentie geeft op de ontvangst van de vaste satellietverbindingen (ruimte naar aarde) door het satellietgrondstation in Burum (voetnoot HOL008, annex 3, Nationaal Frequentieplan).

De Europese Unie heeft de 3,5GHz-band aangewezen voor de uitrol van de draadloze 5G-breedbandnetwerken in Europa (uitvoeringsbesluit 2014/276/EU). Diverse telecombedrijven pleiten er daarom voor dat de Nederlandse overheid de 3,5GHz-frequentieband in heel het land vrijgeeft voor mobiele communicatie, ook boven de lijn Amsterdam-Zwolle.

De Nederlandse redersvereniging (KVNR) begrijpt het belang van de uitrol van 5G. Tegelijkertijd is de KVNR bezorgt dat een vrijgave van de 3,5 GHz-frequentieband in heel Nederland en nabij Burum zonder nadere maatregelen, ertoe kan leiden dat het satellietgrondstation in Burum niet langer adequaat beschermd is en de voor de veiligheid van de scheepvaart essentiële satellietcommunicatie in gevaar komt. Zeker gezien de ontwikkeling van autonoom varende schepen, waar uitval of verstoring van satellietcommunicatie tot rampen kan leiden.

In overweging 3 van uitvoeringsbesluit 2014/276/EU is bepaald dat "de bestaande inzet van diensten niet mag worden geraakt", wanneer een EU-lidstaat machtigen verleent voor het gebruik van de 3400-3800 MHz-frequentieband. Artikel 2 benoemt "de onverminderde bescherming en de voortgezette exploitatie van ander bestaand gebruik in de band." De adequate werking van het satellietgrondstation in Burum mág daarom eenvoudigweg niet in gevaar komen.

Uitdaging

De KVNR roept de Nederlandse overheid ertoe op om in het belang van de internationale zeescheepvaart de 3,5 GHz-frequentieband in Nederland zodanig beschikbaar te stellen (voor de uitrol van het 5G-netwerk) dat de maritieme satellietcommunicatie daar geen hinderlijke interferentie van ondervindt.

Gedacht kan worden aan beter afgestemde criteria voor het delen van de 3,5 GHz-frequentieband over meerdere medegebruikers. Ook zouden variabele criteria toegepast kunnen worden waardoor sommige 5G-basisstations die aan bepaalde karakteristieken voldoen wél dichter bij Burum geplaatst kunnen worden, zodat de denkbeeldige lijn Amsterdam-Zwolle losgelaten zou kunnen worden. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat het 5G-netwerk niet uitsluitend in de 3,5 GHz-frequentieband kan en hoeft te werken. Een 5G-netwerk en moderne mobiele apparaten kunnen ook werken met een combinatie van verschillende frequentiebanden.

Stand van zaken - 31 oktober 2019

TNO constateert in een rapport in opdracht van de betrokken ministeries (BZK, Defensie en EZK) dat gezamenlijk gebruik van de 3,5 GHz-band in Noord-Nederland, zonder invloed op de nationale veiligheid enerzijds of het volledig kunnen benutten van 5G anderzijds, onmogelijk is.

Om zowel de nationale veiligheid als overal een optimaal 5G-netwerk te garanderen, heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) op 11 juni 2019 in een brief, waarmee de Nota Mobiele Communicatie 2019 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, bekendgemaakt dat "verplaatsing van dit station naar het buitenland noodzakelijk lijkt. De haalbaarheid daarvan zal nader worden verkend. Alle inzet is erop gericht om tijdig, dat wil zeggen vóór september 2022, een alternatief voor de satellietinterceptie te realiseren. Mocht dit alternatief niet tijdig zijn gerealiseerd, dan kan het noodzakelijk zijn om voor een korte periode overbruggingsmaatregelen te treffen. Voorafgaand aan de consultatie van de veilingsregeling (...) zal duidelijkheid worden gegeven over het alternatief voor het satellietgrondstation in Burum."