ENNL

5G-communicatie

Prioriteit KVNR: 5G-netwerk mag geen belemmering zijn voor schepen

Nederlandse reders:

"De uitrol van het 5G-netwerk in Nederland mag de maritieme satellietcommunicatie en daarmee de veiligheid van schepen op zee niet in gevaar brengen "

De KVNR roept de Nederlandse overheid ertoe op om bij de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland recht te doen aan het EU-uitvoeringsbesluit 2014/276/EU waarin staat dat ander bestaand gebruik van dezelfde frequentieband als 5G beschermd en voortgezet moet worden. Op 15 januari hebben enkele Tweede Kamerfracties schriftelijke vragen over deze Kamerbrief ingebracht. De zorgen die de KVNR heeft zijn in deze vragen meegenomen.

Niels van de Minkelis 150.JPG
Dossierhouder

 

Niels van de Minkelis
Technische en Nautische Zaken

06 4824 0287
010 2176 282
minkelis@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

De maritieme satellietcommunicatie voor o.a. nood- spoed- en veiligheidsberichten voor de internationale zeescheepvaart als onderdeel van het internationale Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) gaat nu via het satellietgrondstation in de Friese plaats Burum in de 3,5 GHz-frequentieband. 

De Nederlandse overheid moet bij de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland recht doen aan EU-besluit 2014/276/EU inzake de uitrol van 5G waarin staat dat ander bestaand gebruik van dezelfde frequentieband als 5G beschermd en voortgezet moet worden. Nederland moet daarom eerst alles in het werk stellen om ruimte op de 5G-frequentieband te blijven geven voor het satellietgrondstation in Burum of – als het echt niet anders kan - een verhuizing van het satellietgrondstation van Inmarsat naar een andere, geschikte plek in Europa regelen.

Uitdaging

Satellietcommunicatie is essentieel voor de veiligheid van schepen op zee. Voor satellietcommunicatie wordt gebruik gemaakt van diverse frequentiebanden. De C-band heeft een frequentiegebied van 3,4 tot 7,0 GHz en wordt o.a. gebruikt voor nood- spoed- en veiligheidsberichten van schepen.

In Nederland staat in Burum een satellietgrondstation dat in de 3,5 GHz-frequentieband de signalen van de C-band-satellieten ontvangt en doorstuurt aan netwerken op land. De Europese Unie heeft de 3,5 GHz-band aangewezen voor de uitrol van de draadloze 5G-breedbandnetwerken in Europa (uitvoeringsbesluit 2014/276/EU).

De Nederlandse redersvereniging (KVNR) begrijpt het belang van de uitrol van 5G. Tegelijkertijd is de KVNR bezorgd dat door een vrijgave van de 3,5 GHz-frequentieband zonder nadere maatregelen de voor de veiligheid van de scheepvaart essentiële satellietcommunicatie in gevaar komt.  Zeker gezien de ontwikkeling van autonoom varende schepen, waar uitval of verstoring van satellietcommunicatie tot rampen kan leiden.

In overweging 3 van uitvoeringsbesluit 2014/276/EU is bepaald dat “de bestaande inzet van diensten niet mag worden geraakt”, wanneer een EU-lidstaat machtigen verleent voor het gebruik van de 3400-3800 MHz-frequentieband. Artikel 2 benoemt “de onverminderde bescherming en de voortgezette exploitatie van ander bestaand gebruik in de band.” De adequate werking van het satellietgrondstation in Burum mág daarom eenvoudigweg niet in gevaar komen.

Wat is de oplossing?

De KVNR roept de Nederlandse overheid ertoe op om bij de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland recht te doen aan het EU-uitvoeringsbesluit 2014/276/EU waarin staat dat ander bestaand gebruik van dezelfde frequentieband als 5G beschermd en voortgezet moet worden. 

De maritieme satellietcommunicatie voor de internationale zeescheepvaart mag niet in gevaar komen. Nederland moet daarom eerst – zoals de EU verlangt - alles in het werk stellen om ruimte op de 5G-frequentieband te blijven geven voor het satellietgrondstation in Burum (co-existentie) of – als het echt niet anders kan - een verhuizing van het satellietgrondstation van Inmarsat naar een andere, geschikte plek in Europa regelen.

Stand van zaken - 22 januari 2021

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft op 17 december 2020 in een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de verdeling van de 3,5 GHz-band. In deze brief onderkent de staatssecretaris enerzijds dat de afwikkeling van het maritieme nood-, spoed- en veiligheidsverkeer door Inmarsat essentiële communicatie is. Anderzijds wijst de staatssecretaris op de eigen verantwoordelijkheid van Inmarsat voor de continuïteit van zijn dienstverlening.

Hiermee lijkt alles te moeten wijken voor de uitrol van 5G in Nederland, ook het internationale nood- spoed- en veiligheidsverkeer voor zeeschepen. De KVNR vindt het teleurstellend dat een technische haalbare oplossing om 5G als nieuwkomer naast de huidige gebruiker Inmarsat te laten bestaan, wordt genegeerd.

Op deze manier hebben Inmarsat en de zeescheepvaart het nakijken, waarbij de indruk wordt gewekt dat Inmarsat het zelf maar moet uitzoeken. Dit ondanks duidelijke instructie vanuit de EU dat “de bestaande inzet van diensten niet mag worden geraakt” en “de onverminderde bescherming en de voortgezette exploitatie van ander bestaand gebruik in de band” wordt voorgeschreven. Nog sterker: Inmarsat moet zo snel mogelijk verhuizen uit Nederland, “om te voorkomen dat op 1 september 2022 Inmarsat interferentie zou geven in de band voor 5G mobiele communicatie”. En precies 1 september is de datum waarop de 3,5 GHz-band in Nederland beschikbaar komt voor mobiele communicatie.

Op 15 januari hebben enkele Tweede Kamerfracties schriftelijke vragen over deze Kamerbrief ingebracht. De zorgen die de KVNR heeft zijn in deze vragen meegenomen.