ENNL

Onderwijs en stages

Bemanningstrainingen

Ver op zee kun je niet zomaar de hulpdiensten bellen in het geval van een ernstig incident. Tegelijkertijd ben je met een betrekkelijk kleine bemanning verantwoordelijk voor een groot schip en voor de lading en/of passagiers. Dat betekent dat het belangrijk is om als zeevarende altijd bijgewerkte kennis hebt over de procedures en manier van handelen in geval van een ernstig voorval. Zeevarenden zijn dan ook internationaal verplicht hun certificaten op orde te hebben als het gaat om de vaarbevoegdheidsbewijzen en tal van andere certificaten. Daar horen vaak opfriscursussen bij zoals hieronder als impressie weergegeven.

Impressie