ENNL

Vereniging en lidmaatschap

Vergunningen

Deze pagina is bedoeld om niet-KVNR-leden in de gelegenheid te stellen om een RAZ-vrijstelling, een RTO- en/of een RTK-vergunning aan te vragen. Aanvragen van een vrijstelling of vergunning is slechts mogelijk door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Aanvragen per post, fax of e-mail worden niet meer in behandeling genomen. 

Er geldt een dringend advies om de gebruikershandleiding volledig door te nemen voordat u het formulier invult. Zie ook de notitie 'CAO niet-EU-zeevarenden in dienst van niet-KVNR-leden'

Ga direct naar de informatie over de aanvraag voor RAZ, RTO of RTK.

 

Let op! KVNR-leden wordt geadviseerd de vrijstellingen en vergunningen aan te vragen via Mijn KVNR.

RAZ - Digitaal aanvraagformulier RAZ-vrijstelling

RTO - Digitaal aanvraagformulier RTO-vergunning

RTK - Digitaal aanvraagformulier RTK-vergunning

Guido Hollaar 150.JPG
Dossierhouder

 

Guido Hollaar
Adjunct-directeur

010 4146 001
hollaar@kvnr.nl

 

Reika Boer 150.JPG
Dossierhouder

 

Reika Boer
Vergunningen

010 2176 262
boer@kvnr.nl

RAZ - Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart

KVNR-leden wordt geadviseerd de vrijstellingen en vergunningen aan te vragen via Mijn KVNR. Hiervoor moet wel worden ingelogd. Dit biedt u meer gemak bij het aanvragen en beheren van uw vergunningen.

English manuals and application forms are available in the members’ area. 

Lees eerst de handleiding hieronder en ga daarna het digitaal aanvraagformulier RAZ-vrijstelling. (Alleen compatibel met de browser Microsoft Edge of Internet Explorer versie 8 of nieuwer.)

Handleiding

 • Als u een vergunning/vrijstelling van uw keuze heeft aangeklikt komt u in het elektronische aanvraagformulier terecht.
 • Leest u eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door voordat u begint met het invullen van het elektronische aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is geheel in het Nederlands echter omdat alles wat u invult op het certificaat komt te staan dient u in het Engels in te vullen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van uw gegevens.
 • Alleen compatibel met de browser Microsoft Edge of Internet Explorer versie 8 of nieuwer. 

U begint bij Gegevens aanvrager. Daaronder vult u uw gegevens in.

Indien de werkgever/aanvrager niet de scheepsbeheerder is dient de contactgegevens van de werkgever ingevuld te worden. Als de aanvrager niet de scheepsbeheerde is, zal op de vrijstelling het volgende worden vermeld: “naam scheepsbeheerder” represented by “werkgever/aanvrager”.

De af te geven vrijstelling zal als pdf-document standaard naar het door u eerder opgegeven e-mailadres worden toegezonden.

Als de factuur naar een ander adres moet worden gezonden kunt u een ander factuuradres invoeren.

Gegevens van aanvraag

Hier maakt u de keuze om wat voor aanvraag het gaat, een nieuwe vrijstelling of een verlenging. Als het om een verlenging gaat vult u het referentienummer in van de te verlengen vrijstelling. Vervolgens voert u de Gewenste datum van ingang van de vrijstelling in. Bij een verlenging wordt de oude datum met een jaar verlengd. Bij soort aanvraag vult u in om wat voor vrijstelling het gaat. Geen cluster aanvraag staat standaard aangevinkt. Het gaat hier dan om een gewone vrijstelling voor 1 schip. Wilt u een clustervrijstelling (meerdere schepen op één vergunning) aanvragen dan zijn er twee mogelijkheden nl. een cluster voor 5 jaar of voor 1 jaar. Vinkt u aan wat voor u van toepassing is. Gaat het om de verlenging van de appendix van een clusteraanvraag voor 5 jaar dan vult u Startdatum bijlage i.g.v. clusteraanvraag 5 jaar in.

Schip

Hier vult u de naam in van het schip waar de aanvraag betrekking op heeft. Gaat het om een clusteraanvraag dan kunt u hier meerder schepen invullen. Door op het plusje te klikken wordt er iedere keer een veld bijgevoegd waarin u de naam van een ander schip in kunt vullen. Wilt u een schip verwijderen dan kunt u daarvoor het kruisje naast het ingevulde vak voor gebruiken.

Aantal arbeidsplaatsen per woonland

Hier vult u bij de Woonland het aantal gezellen en de van toepassing zijnde CAO in. U kunt kiezen uit Filippijnen, Indonesië en Anders. Bij Filippijnen heeft u bij de CAO de keuze uit Dutch Amosup, PSU, Neptune (MESV), Offshore, Ferries en Anders (hier vult u de andere van toepassing zijnde CAO in). De Neptune CAO heeft betrekking op Marine Engineering Support Vessels. Deze CAO mag slechts worden toegepast door rederijen die lid zijn van Neptune. Bij Indonesië heeft u bij de CAO de keuze uit KPI, Neptune (MESV), Offshore, of Anders (hier vult u de andere van toepassing zijnde cao in). De Neptune CAO heeft betrekking op Marine Engineering Support Vessels. Deze CAO mag slechts worden toegepast door rederijen die lid zijn van Neptune. Bij andere nationaliteiten kunt u kiezen voor Anders, u vult hier de andere nationaliteit in en bij de CAO heeft u hier de keuze uit Nemea of Anders (hier vult u de andere van toepassing zijnde CAO in).

Mee te zenden bijlagen

Hier kunt u een document uploaden die u bij de aanvraag wilt bijvoegen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de aanvraag van afgifte van de CAO van Filippijnse gezellen. U kunt meerdere documenten toevoegen door met het plusje een veld toe te voegen en een veld verwijderen door op het kruisje naast het veld te klikken.

Verklaringen

Om de aanvraag te kunnen verzenden moeten de twee verklaringen allebei aangevinkt worden. Is dit niet mogelijk omdat één of beide verklaringen met nee beantwoord worden dan dient er contact opgenomen te worden met Nautilus International. In het lege veld hieronder kan eventueel nog een toelichting worden gegeven. Heeft u alles goed en volledig ingevuld dan klikt u op verzenden en de vrijstelling wordt aangevraagd. Wilt u stoppen dan klikt u op annuleer. U komt in beide gevallen weer terug in uw vergunningen overzicht.

Wijzigen van een bestaande vergunning of vrijstelling

Als u een wijziging heeft voor een lopende vergunning of vrijstelling, dit kan gaan om een uitbreiding, aanpassing en/of verlenging, dan wordt dit als een nieuwe aanvraag behandeld. U vult op het nieuwe aanvraagformulier, in het vak huidige vergunning, het referentienummer van de lopende vergunning of vrijstelling in. Vervolgens vult u het formulier in compleet met alle schepen, functies, aantallen etc. In het vakje opmerkingen geeft u aan welke wijziging(en) het betreft. Zodra deze nieuwe vergunning of vrijstelling is afgegeven wordt de “oude vergunning of vrijstelling” beëindigt.

RTO - Regeling Tewerkstelling niet-EU-Officieren

KVNR-leden wordt geadviseerd de vrijstellingen en vergunningen aan te vragen via Mijn KVNR. Hiervoor moet wel worden ingelogd. Dit biedt u meer gemak bij het aanvragen en beheren van uw vergunningen.

English manuals and application forms are available in the members’ area. 

Lees eerst de handleiding hieronder en ga daarna het Digitaal aanvraagformulier RTO-vergunning (Alleen compatibel met de browser Microsoft Edge of Internet Explorer versie 8 of nieuwer.)

Handleiding

 • Als u een vergunning/vrijstelling van uw keuze heeft aangeklikt komt u in het elektronische aanvraagformulier terecht.
 • Leest u eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door voordat u begint met het invullen van het elektronische aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is geheel in het Nederlands echter omdat alles wat u invult op het certificaat komt te staan dient u in het Engels in te vullen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van uw gegevens.
 • Alleen compatibel met de browser Microsoft Edge of Internet Explorer versie 8 of nieuwer. 

U begint bij Gegevens aanvrager. Daaronder vult u uw gegevens in

Indien de werkgever/aanvrager niet de scheepsbeheerder is dient de contactgegevens van de werkgever ingevuld te worden. Als de aanvrager niet de scheepsbeheerde is, zal op de vrijstelling het volgende worden vermeld: “naam scheepsbeheerder” represented by “werkgever/aanvrager”.

De af te geven vrijstelling zal als pdf-document naar het door u eerder opgegeven e-mailadres worden toegezonden.

Als de factuur naar een ander adres moet worden gezonden kunt u een ander factuuradres invoeren.

Gegevens van aanvraag

Hier maakt u de keuze om wat voor aanvraag het gaat, een nieuwe vergunning of een verlenging. Als het om een verlenging gaat vult u het referentienummer in van de te verlengen vergunning. Vervolgens voert u de Gewenste datum van ingang van de vergunning in. Bij een verlenging wordt de oude datum met een jaar verlengd.

Bij soort aanvraag vult u in om wat voor vergunning het gaat. Geen cluster aanvraag staat standaard aangevinkt. Het gaat hier dan om een gewone vergunning voor één schip.

Wilt u een clustervergunning aanvragen (meerdere schepen op één vergunning) dan zijn er twee mogelijkheden nl. een cluster voor 5 jaar of voor 1 jaar. Vinkt u aan wat voor u van toepassing is.

Gaat het om de verlenging van de appendix van een clusteraanvraag voor 5 jaar dan vult u Startdatum bijlage igv clusteraanvraag 5 jaar in.

Schip

Hier vult u de naam in van het schip waar de aanvraag betrekking op heeft. Gaat het om een clusteraanvraag dan kunt u hier meerder schepen invullen. Door op het plusje te klikken wordt er iedere keer een veld bijgevoegd waarin u de naam van een ander schip in kunt vullen. Wilt u een schip verwijderen dan kunt u daarvoor het kruisje naast het ingevulde vak voor gebruiken.

Functies

Hier vult u bij de functie van de officier, het aantal officieren, het woonland en de van toepassing zijnde CAO van de officieren in. Door op het sjabloontje naast het invulvak van de functie te klikken komt u in het overzicht met de functies waar u gebruik van kunt maken. Klik op de functie van uw keuze en hij komt automatisch in het invulvak te staan.

Door op het plusje te klikken naast “Functies waar de aanvraag op betrekking heeft”, wordt er iedere keer een regel bijgevoegd waarin u de functie, het aantal officieren en het woonland van de officieren in kunt vullen.

Wilt u een regel verwijderen dan kunt u hiervoor het kruisje aan het einde van de regel gebruiken.

Mee te zenden bijlagen

Hier kunt u document uploaden die u bij de aanvraag wilt bijvoegen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de verklaring van lidmaatschap van Nemea. U kunt meerdere documenten toevoegen door met het plusje een veld toe te voegen en een veld verwijderen door op het kruisje naast het veld te klikken.

Verklaringen

Om de aanvraag te kunnen verzenden moeten één van de eerste drie ronde klikboxen over het lidmaatschap van Nemea aangeklikt worden. Als u lid bent van Nemea klikt u de eerste aan. Let op: Voor personeels-/uitzendbureaus geldt dat schepen die niet bij de KVNR zijn aangemeld, niet onder de werkingsfeer van de NemeaCAO kunnen worden gebracht. Deze schepen worden behandeld als zijnde geen lid van Nemea. Als u geen lid van Nemea bent maar u heeft een overeenstemming met Nautilus International over de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn resp. zullen zijn op de niet-EU-officieren klikt u de tweede klikbox aan.

Let op! De rederij kan lid zijn van Neptune voor MESV-schepen. Als het om MESV-schepen gaat, vermeld dit dan op het aanvraagformulier onder toelichtingen.

Als u geen lid bent van Nemea en u heeft geen overeenstemming met Nautilus International dan klikt u de derde klikbox aan. U voldoet dan echter niet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een RTO vergunning. U heeft nu twee mogelijkheden. U kunt uw schip als lid van Nemea aanmelden, het desbetreffende schip moet dan eerst als lid bij de KVNR worden aangemeld. Een schip dat niet bij de KVNR is aangemeld, kan ook niet bij Nemea worden aangemeld. Wilt u hiervan geen gebruik maken dan dient u contact op te nemen met Nautilus International om met het hen een overeenstemming over de loon- en arbeidsvoorwaarden af te sluiten.

Om de aanvraag te kunnen verzenden moeten de twee vierkante klikboxen aangevinkt worden. Hiermee geeft u aan dat u werkervaringsplaatsen beschikbaar stelt voor Nederlandse officieren die minder dan één jaar in het bezit zijn van een wettelijke vaarbevoegdheid en dat de aanstelling van de niet-EU-officieren niet leidt tot gedwongen ontslag van EU officieren bij de scheepsbeheerder/werkgever.

In het lege veld hieronder kan eventueel nog een toelichting worden gegeven.

Heeft u nog opmerkingen dan kunt u dit invullen in het daarvoor beschikbare veld.

Heeft u alles goed en volledig ingevuld dan klikt u op verzenden en de vergunning wordt aangevraagd. Wilt u stoppen dan klikt u op annuleer. U komt in beide gevallen weer terug in uw vergunningen overzicht.

Wijzigen van een bestaande vergunning of vrijstelling

Als u een wijziging heeft voor een lopende vergunning of vrijstelling, dit kan gaan om een uitbreiding, aanpassing en/of verlenging, dan wordt dit als een nieuwe aanvraag behandeld. U vult op het nieuwe aanvraagformulier, in het vak huidige vergunning, het referentienummer van de lopende vergunning of vrijstelling in. Vervolgens vult u het formulier in compleet met alle schepen, functies, aantallen etc. In het vakje opmerkingen geeft u aan welke wijziging(en) het betreft. Zodra deze nieuwe vergunning of vrijstelling is afgegeven wordt de “oude vergunning of vrijstelling” beëindigt.

RTK - Regeling Tewerkstelling niet-EU/EER-Kapiteins

KVNR-leden wordt geadviseerd de vrijstellingen en vergunningen aan te vragen via Mijn KVNR. Hiervoor moet wel worden ingelogd. Dit biedt u meer gemak bij het aanvragen en beheren van uw vergunningen.

English manuals and application forms are available in the members’ area. 

Lees eerst de handleiding hieronder en ga daarna naar het digitaal aanvraagformulier RTK-vergunning (Alleen compatibel met de browser Microsoft Edge of Internet Explorer versie 8 of nieuwer.)

Handleiding

 • Als u een vergunning/vrijstelling van uw keuze heeft aangeklikt komt u in het elektronische aanvraagformulier terecht.
 • Leest u eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door voordat u begint met het invullen van het elektronische aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is geheel in het Nederlands echter omdat alles wat u invult op het certificaat komt te staan dient u in het Engels in te vullen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van uw gegevens.
 • Alleen compatibel met de browser Microsoft Edge of Internet Explorer versie 8 of nieuwer. 

U begint bij Gegevens aanvrager. Daaronder vult u uw gegevens in.

Indien de werkgever/aanvrager niet de scheepsbeheerder is dient de contactgegevens van de werkgever ingevuld te worden. Als de aanvrager niet de scheepsbeheerde is, zal op de vrijstelling het volgende worden vermeld: “naam scheepsbeheerder” represented by “werkgever/aanvrager”.

De af te geven vrijstelling zal als pdf-document naar het door u eerder opgegeven e-mailadres worden toegezonden.

Als de factuur naar een ander adres moet worden gezonden kunt u een ander factuuradres invoeren.

Gegevens van aanvraag

Hier maakt u de keuze om wat voor aanvraag het gaat, een nieuwe vergunning of een verlenging. Vul bij gewenste datum ingang vergunning de gewenste datum in. Als het om een verlenging gaat vult u bij huidige vergunning het referentienummer in van de te verlengen vergunning.

Vul vervolgens de gegevens van de kapitein in, zijn Voornaam, Achternaam, geboortedatum en nationaliteit. Daaronder vult u de einddatum in van zijn Niet-EU/EER-vaarbevoegdheidsbewijs.

U vult daarna het aantal schepen onder Nederlandse vlag die uw eigendom zijn of die u in beheer heeft. U vult vervolgens het aantal kapiteins, 1e stuurmannen, 2e stuurmannen, 3e stuurmannen en Marofs in die bij u varen.

U vinkt ja of nee aan of er één of meerdere eerste Nederlandse officier(en) in aanmerking voor promotie tot kapitein komen. Als u nee aanvinkt dan vult u in het vak van Toelichting in de reden waarom niet.

Vink aan of er geschikte Nederlandse kapiteins beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Vink aan of er sprake is van gedwongen ontslag van Nederlandse kapiteins als gevolg van de plaatsing van niet-EU/EER-kapiteins.

Vink aan welke wervingsinspanningen worden ontplooid om Nederlandse kapiteins en officieren in dienst te nemen, u kunt meerdere keuzes aanvinken. Zit uw keuze er niet tussen vink dan anders, te weten …. aan. In het vak daaronder vult u uw andere wervingsinspanningen in.

Als u heeft geadverteerd voor Nederlandse officieren en kapiteins geef dan in het aangegeven vak aan welke media het betreft en wanneer de advertentie(s) is/zijn verschenen.

De vragen over de wervingsinspanningen behoeven niet ingevuld te worden door scheepsbeheerders die hun schepen minder dan 2 jaar geleden onder Nederlandse vlag hebben gebracht. A.u.b. dit wel in het tekstvak onderaan dit formulier vermelden.

Mee te zenden bijlagen

U dient een kopie van het niet-EU/EER vaarbevoegdheidsbewijs kapitein van de niet-EU/EER-kapitein waarop deze aanvraag betrekking heeft bij te voegen.

U klikt op het plusje, in het scherm dat nu opengaat klikt u op bladeren. U zoekt het bij u opgeslagen document, klikt hierop en klikt daarna op openen. Het document staat u in het upload scherm. U klikt op Upload en het document wordt bij het aanvraagformulier gevoegd.

Wilt u een document verwijderen dan klikt u op het kruisje naast het ingevulde vak en het document wordt verwijderd. In het lege veld hieronder kan eventueel nog een toelichting worden gegeven.

Heeft u nog opmerkingen dan kunt u dit invullen in het vak Opmerkingen. Hier vult u bijvoorbeeld in dat uw schepen minder dan 2 jaar geleden onder Nederlandse vlag zijn gebracht i.v.m. de vragen over de wervingsinspanningen.

Heeft u alles goed en volledig ingevuld dan klikt u op verzenden en de vergunning wordt aangevraagd. Wilt u stoppen dan klikt u op annuleer. U komt in beide gevallen weer terug in uw vergunningen overzicht.