ENNL

Nederlandse zeevaart

Innovatieve sector

Inleiding

De Nederlandse vloot is een zeer moderne vloot. Nederlandse reders verkopen hun schepen vaak aan buitenlandse reders voor een tweede leven, ver voordat de levensduur van een schip ten einde is. Daarvoor komen nieuwe schepen in de plaats die de nieuwste technologische snufjes bevatten. Door deze vorm van handel in schepen is het voor Nederlandse scheepswerven en toeleveranciers mogelijk om blijvend te innoveren en te zorgen dat de Nederlandse zeevaart tot de wereldtop behoort.

MARIN test model Juice Express

Slimmer, schoner en veiliger

De KVNR als belangenbehartiger van de in Nederland gevestigde reders wil innovaties binnen de zeevaart stimuleren. Door te innoveren kan onder andere tijdig ingespeeld worden op komende wetgeving, bijvoorbeeld op de gebieden van uitlaatgassen, ballastwater, elektronische verbinding tussen schip en wal et cetera.
Om dit te kunnen behalen streeft de KVNR tevens naar een betere samenwerking binnen de gehele maritieme cluster. Kennisdeling binnen de cluster wordt door de KVNR als onmisbaar beschouwd om innovaties tot stand te brengen. 

Innovatie is noodzakelijk om de economische groei en de concurrentiepositie van de zeevaart te versterken. Reders hebben tal van innovatieprojecten waarin zij laten zien dat ze graag voorop lopen. Zeevaart en innovatie horen bij elkaar en op nautisch, (milieu)technisch en digitaal terrein worden schepen steeds beter (om)gebouwd.

Voor navigatie worden steeds betere hulpmiddelen ontwikkeld. Op technisch gebied wordt veel gedaan om het de bemanning zo comfortabel mogelijk te maken, optimale milieuwinst te behalen en experimentele scheepsvormen en -aandrijvingen ontworpen. Daarmee presteert de zeevaartsector altijd op het hoogst van haar kunnen. Zo kunnen de reders als ondernemers concurrerend zijn, als organisatie hun impact op het klimaat en milieu zo veel mogelijk beperken en als werkgevers de werknemers een goede en veilige werkplek bieden.

Maritime Awards

Om de bestaande innovaties in de sector te vieren en nieuwe aan te moedigen organiseert het Nederlandse maritieme cluster jaarlijks een ‘Maritime Awards Gala’ in november. Tijdens dit evenement worden vijf prestigieuze prijzen uitgereikt door verschillende organisaties. De KVNR participeert hierin en heeft in 2008 de Maritime KVNR Schipping Award in het leven geroepen om te laten zien dat zeescheepvaart een sector is waarin voortdurend vernieuwingen plaatsvinden en dat het milieu, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen hoog op de agenda staan.

De andere prijzen zijn de Maritime NMT Designer Award, de Maritime NMT Innovation Award, de Maritime Award Schip van het Jaar en de Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award.

 

Scheepsbouw en technici

Scheepseigenaren zijn voor de beschikbaarheid van innovatieve toepassingen grotendeels afhankelijk van de toeleveranciers en de scheepswerven. Het kan niet altijd, maar een Nederlandse reder wil natuurlijk het liefst in eigen land een schip laten (om)bouwen. De bedrijven die daartoe graag opdracht willen krijgen zijn werkgevers die vaak als lid bij Netherlands Maritime Technology (NMT) zijn aangesloten. De mensen die het werk doen zijn verenigd in de Koninklijke Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS).