ENNL

Recycling zeeschepen

Prioriteit KVNR: Hongkongverdrag is de weg vooruit

Reders: “Het Internationaal Verdrag van Hong Kong zorgt voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van zeeschepen en moet daarom zo snel mogelijk in werking treden.

Niels van de Minkelis 150.JPG
Dossierhouder

 

Niels van de Minkelis
Hoofd Operationele zaken

06 4824 0287
010 2176 282
minkelis@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

Voor de recycling van zeeschepen zijn een vijftal problemen te onderscheiden.

Het is een goede zaak dat schepen gerecycled worden en dat vrijwel ieder onderdeel van een schip opnieuw gebruikt kan worden. De manier waarop schepen gerecycled wordt laat in sommige landen echter te wensen over. Dit betreft de bescherming van de veiligheid van de werkers en het milieu.

Het in 2009 aangenomen Internationaal Verdrag van Hong Kong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen (‘Hongkongverdrag’) stelt adequate eisen aan scheepsrecycling die mondiaal gelden voor scheepsrecyclingbedrijven en scheepseigenaren. Dit verdrag is echter nog niet door voldoende landen geratificeerd om in werking te kunnen treden.

De in 2013 in werking getreden Europese scheepsrecyclingverordening 1257/2013 heeft weliswaar veel overeenkomsten met het Hongkongverdrag, maar is minder effectief en geeft geen mondiaal gelijk speelveld.

Bovendien kunnen schepen die een vlag van een EU-lidstaat voeren alleen gerecycled worden bij een scheepsrecyclingbedrijf (binnen of buiten de EU) dat is goedgekeurd door de Europese Commissie. Vooralsnog zijn er slechts 18 scheepsrecyclingbedrijven goedgekeurd, waarvan er geen enkele buiten de EU is gelegen.

Daarnaast zijn er te grote complicaties in de toepassing van de Europese Verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afval (EVOA) en het daarin vervatte begrip ‘afvalstof’ op schepen waarvan de eigenaar het voornemen heeft zich te ontdoen om het te laten recyclen.

Op 30 januari 2019 heeft het NGO Shipbreaking Platform de jaarlijkse lijst van in 2018 wereldwijd gerecyclede schepen gepubliceerd. Van de schepen die in 2018 op de stranden van Zuidoost-Azië belandden, had geen enkel schip de Nederlandse vlag en was geen enkel schip in eigendom of beheer van een bij de KVNR aangesloten rederij. Bovendien werd geen enkel Nederlands gevlagd schip net voor de recycling omgevlagd naar een zogenaamde ‘flag of convenience’.

Uitdaging

Allereerst zijn de scheepsrecyclingindustrie en de zeescheepvaart het meest gediend met internationaal geldende regelgeving voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen. Het is daarom van het grootste belang dat het internationale Hongkongverdrag zo spoedig mogelijk in werking treedt om mondiaal een gelijk speelveld te realiseren.

Daarnaast is het van het grootste belang dat de Europese Commissie in het goedkeuringsproces scheepsrecyclingbedrijven, waar weliswaar de ‘beaching’-methode wordt toegepast maar die desalniettemin voldoen aan de recyclingstandaard, niet bij voorbaat worden uitgesloten. De KVNR is van mening dat niet de locatie of methode maar de manier waarop het scheepsrecyclingproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd bepaalt of scheepsrecycling op een veilige en milieuvriendelijke manier kan worden uitgevoerd. De “beaching”-methode hoeft niet per definitie een slechte scheepsrecyclingmethode te zijn.

De Europese Commissie moet conform EVOA-artikel 60 uiterlijk 31 december 2020 een evaluatie van EVOA uitvoeren en eventueel een wetgevingsvoorstel tot wijziging doen. Het is belangrijk dat EVOA zodanig wordt gewijzigd dat EVOA niet langer van toepassing is op schepen die gerecycled worden en dat dit expliciet in EVOA zelf wordt vermeld. Sinds 2013 bestaat er namelijk een specifieke Europese scheepsrecylcingverordening 1257/2013. Daarin staat al expliciet dat op schepen waar de Europese scheepsrecylcingverordening van toepassing is EVOA niet langer van toepassing is.

Stand van zaken - 28 november 2019

Nederland heeft het Hongkongverdrag op 20 februari 2019 geratificeerd. In totaal hebben nu vijftien landen het verdrag geratificeerd. Nu is het voor inwerkingtreding noodzakelijk dat andere landen snel volgen.