ENNL

Zeevaartonderwijs

Beroepsonderwijs

Scheepvaart is een dynamisch internationale bedrijfstak. Zaken als technologische innovaties, strengere milieuwetgeving en globalisering vereisen dat goede opleiding en training van de bemanning essentieel zijn voor het in stand houden van een veilige vaart. De minimumeisen voor het zeevaartonderwijs zijn internationaal vastgelegd door de IMO.

Op deze pagina is naast algemene informatie over zeevaartonderwijs en zeevaartstages een overzicht weergegeven van de verschillende onderwijsinstellingen in Nederland die beroepsonderwijs aanbieden voor een carrière als zeevarende.

 

Achtergrondinformatie

Besluitvorming in IMO over de minimumeisen voor het zeevaartonderwijs is een intensief en langjarig traject en kan ertoe leiden dat de opleidingseisen achterlopen op de nieuwste ontwikkelingen.

Een ontwikkeling die een grote impact zal hebben op de mondiale scheepvaart is de toenemende mate van automatisering, die uiteindelijk zou kunnen leiden tot ook autonoom varende schepen. Dit vereist een andere kijk op de positie van de personen die dit type schepen gaan opereren.

De behoefte vanuit de sector dient echter leidend te zijn en niet de internationale minimumeisen. Aansluiting op de innovaties en ontwikkelingen in de scheepvaart bij het ontwikkelen van lesstof is essentieel. Regelmatig overleg tussen sector en zeevaartonderwijs draagt hieraan bij. De sector kan bijdragen aan het bijscholen van de docenten. De overheid moet een faciliterende en stimulerende rol spelen om de koers van het zeevaartonderwijs gericht te houden op de toekomst.

De KVNR neemt actief deel aan diverse overleggen op nationaal en internationaal niveau om de wensen van de sector over het voetlicht te brengen. Individuele leden van de KVNR geven ruimte voor meevaar stages voor docenten en geven informatie over relevante onderwerpen tijdens schoolbezoeken.

Zeevaartstage

In het derde en vierde jaar van de opleiding aan de zeevaartschool gaan de studenten een aantal maanden met stage. Bekijk hier hoe het is om als een werktuigkundige stagiaire aan de slag te gaan op schip. Kijk voor meer informatie over de beroepen in de zeevaart en de opleidingen aan de zeevaartschool op deze website.

Nederlandse zeevaartstudenten mogen stagelopen op schepen vanaf 500GT / 750 kW; onder zowel Nederlandse als buitenlandse vlag; en op schepen met internationale bemanning.

Ook op schepen waarop geen Nederlandse zeevarenden worden ingezet kan een Nederlandse stagiair aan de slag. Het takenboek is in het Engels, zodat dit geen belemmering vormt voor de begeleiding aan boord.

Een stagiair mag op een schip onder Nederlandse vlag en een kiellegging voor 1 augustus 2013 gebruik maken van de hospitaalhut aan boord of een hut delen met een andere stagiair. De begeleiding aan boord wordt gedaan door een officier met een nautische dan wel technische achtergrond.

Mbo-scholen en -opleidingen

In Nederland wordt er door zes mbo-instellingen aangeboden. Hierbij word je opgeleid tot stuurman, werktuigkundige of tot een combinatie van beide (maritiem officier).

Mbo niveau 2

Schipper/machinist beperkt werkgebied: Nederlandse zee, Nederlandse exclusieve economische zone of reizen dichtbij de internationale kust. Dit zijn voornamelijk schepen in de havendienst, bij de kustwacht of offshore. Toelatingseisen:

 • Vmbo-diploma met wiskunde en natuur- en scheikunde 1;
 • Relevante vakopleiding mbo niveau 1. 

Mbo niveau 3

Stuurman en/of werktuigkundige kleine schepen: schepen kleiner dan 3000 ton en/of met een voortstuwingsvermogen van minder dan 3000 kW. Toelatingseisen:

 • Vmbo-diploma (kl, gl, tl) met wiskunde en natuur- en scheikunde 1; 
 • Relevante vakopleiding mbo niveau 2. 

Mbo niveau 4

Stuurman en/of werktuigkundige alle schepen. Toelatingseisen:

 • Vmbo-diploma (kl, gl, tl) met wiskunde en natuur- en scheikunde 1;
 • Relevante vakopleiding mbo niveau 3;
 • Overgangsbewijs klas 3 naar 4, havo en vwo. 

Voldoe jij niet aan de toelatingseisen? Neem dan contact op met een van de zeevaartscholen over de mogelijkheden.

Zeevaartscholen

Zes onderwijsinstellingen verzorgen het mbo-aanbod:

HBO-opleiding en - scholen

In Nederland wordt er door vier hbo-instellingen zeevaartonderwijs aangeboden. Hierbij word je opgeleid tot stuurman, werktuigkundige of tot een combinatie van beide (maritiem officier).

Het hbo biedt de opleiding tot maritiem officier (marof). Tijdens deze opleiding word je zowel opgeleid voor de technische, de werktuigkundige als voor de nautische richting: stuurman.  

Zeevaartscholen 

Vier onderwijsinstellingen verzorgen het hbo-aanbod:  

Toelatingseisen

De volgende toelatingseisen gelden voor de opleiding tot maritiem officier. Deze eisen kunnen per zeevaartschool verschillen. Daarom is het aan te raden om ook de website van de zeevaartschool te raadplegen.

Vwo

 • Natuur & Techniek
 • Natuur& Gezondheid + natuurkunde of NLT* 

Havo

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid + natuurkunde of NLT*
 • Economie & Maatschappij + natuurkunde

Overig

 • Mbo-diploma niveau 4

* Natuur, leven en technologie

Medische keuring

Om te werken als zeevarende is een medische keuring vereist. De keuring is ook nodig om stage te kunnen lopen. Laat je daarom van tevoren goed informeren door de onderwijsinstelling over de (toelatings)eisen met betrekking tot een medische keuring. Voor meer informatie over de keuring en de eisen, kijk op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.