NL

Brandstofkwaliteit

Prioriteit KVNR: verbetering brandstofkwaliteit door bunkerlicentiesysteem

Nederlandse reders:

“Door middel van een bunkerlicentiesysteem voor waarborging van goede kwaliteit scheepsbrandstoffen kunnen ongewenste illegale praktijken met bijvoorbeeld het bijmengen van verboden (afval)stoffen in scheepsbrandstof worden voorkomen.”

De haven van Rotterdam heeft een bunkerlicentiesysteem ingevoerd sinds 1 januari 2021. Mede op aandringen van de KVNR zal er onder dit vergunningensysteem vanaf 1 januari 2026 een verplichting gelden voor het installeren van jaarlijks gekalibreerde en gecertificeerde ‘mass flow meters’ aan boord van bunkerlichters.

 

Klik hier voor de huidige stand van zaken

KVNR - Anouk Henkelman - Klimaat en Milieu
DOSSIERHOUDER

ANOUK HENKELMAN
Milieuzaken

 

06 4276 9649
henkelman@kvnr.nl

 

LinkedIn

KVNR - Nathan Habers - Public Relations, Crisisco├Ârdinatie en Geopolitiek - web
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Hoofd Communicatie & Public Affairs

 

06 5200 0788
habers@kvnr.nl

Achtergrond

Zeeschepen worden met enige regelmaat geconfronteerd met een slechte kwaliteit scheepsbrandstof in verschillende havens waar ze bunkeren. Dit kan leiden tot problemen met de scheepsmotoren, waardoor een schip in het ergste geval stuurloos raakt en een gevaar kan vormen voor de bemanning en voor andere schepen met alle gevaren en gevolgen van dien.

Daarnaast wil de scheepvaartsector niet gebruikt en gezien worden als de verbrander van verboden (afval)stoffen door illegale praktijken. Dit is namelijk niet alleen schadelijk voor het mariene milieu, maar ook voor de bemanning aan boord die er mogelijk aan wordt blootgesteld. In de meeste bunkerhavens is er op dit moment nog weinig controle op de juiste kwaliteit van de scheepsbrandstof en mogelijke aanwezigheid van verboden of illegale stoffen die niet in de brandstof horen.

Dit maakt dat we als zeevaartsector pleiten voor een structurele oplossing om illegale bijmengpraktijken te voorkomen en een goede bunkerkwaliteit na te streven. Daarbij zijn in de gehele bunkerketen transparantie en betrouwbaarheid van essentieel belang, zoals dat het geval is in ons dagelijkse leven wanneer we onze auto volgooien bij een tankstation. Reders willen te goeder trouw kunnen handelen.

Uitdaging

De invoering van een bunkerlicentiesysteem neemt de problemen eerder weg en zorgt voor meer transparantie en betrouwbaarheid in de bunkerketen. Het is dan wel van belang dat handhavende instanties of onafhankelijke partijen regelmatig controles uitvoeren op het door de bunkerindustrie juist handelen volgens de overeenkomst en toelichting in de licentie.

Het systeem moet ook voorkomen dat er illegale bijmengpraktijken met verboden schadelijke stoffen in de scheepsbrandstof plaatsvinden.

In de grootste bunkerhaven ter wereld Singapore is het bunkerlicentiesysteem al sinds een aantal jaar van kracht. Hier dienen bunkerleveranciers na een bepaalde periode hun vergunning te verlengen en te voldoen aan strenge eisen op o.a. het gebied van kwaliteit en kwantiteit.

Daar het voorstel voor een licentiesysteem in IMO-verband nog niet goed van de grond is gekomen, vinden er mede op initiatief van de KVNR verschillende nationale en internationale overleggen plaats over de mogelijke invoering van een licentiesysteem in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen (ARA). Omdat de havens van Rotterdam en Antwerpen de grootste bunkerhavens in Europa zijn, is het een logische stap om in deze havens te beginnen met de invoering van een licentiesysteem. Dit kan uiteindelijk worden uitgerold naar andere havens in Europa en daarbuiten.

Stand van zaken - 23 juli 2024

De haven van Rotterdam, als eerste en grootste bunkerhaven van Europa, heeft een bunkerlicentiesysteem ingevoerd sinds 1 januari 2021. De eisen voor de bunkerleveranciers om een bunkerlicentie te krijgen wordt de komende jaren aangescherpt.

Mede op aandringen van de KVNR zal er onder dit vergunningensysteem vanaf 1 januari 2026 een verplichting gelden voor het installeren van jaarlijks gekalibreerde en gecertificeerde ‘mass flow meters’ aan boord van bunkerlichters. Dit moet de nauwkeurigheid sterk verbeteren en het aantal disputen over de geleverde kwantiteit verminderen ook in het belang van transparantie.

Het KVNR-bureau is in nauw overleg met de havens, bunkerleveranciers, -producenten en de Nederlandse reders om te kijken welke (verdere) maatregelen genomen moeten worden om de bunkerkwaliteit, transparantie en daarmee ook het imago van de bunkersector te verbeteren.