NL

Zeevaartonderwijs

Palompon Institute of Technology

Sinds 2001 heeft de KVNR een samenwerkingsverband met de Filippijnse zeevaartschool Palompon Institute of Technology (PIT) voor het opleiden van officieren voor de Nederlandse vloot. De bewaking van de kwaliteit van het zeevaartonderwijs bij het PIT ligt bij het Nova College uit IJmuiden.

IMG_6572.JPG
KVNR - Tjitso Westra - Bemanningszaken en Opleidingen - web
Dossierhouder

 

Tjitso Westra
Hoofd Arbeidszaken

06 2392 4511
010 2176 277
kvnr@kvnr.nl 

KVNR - Nathan Habers - Public Relations, Crisisco├Ârdinatie en Geopolitiek - web
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Ontstaansgeschiedenis

Sinds 2001 heeft de KVNR een samenwerkingsverband met de Filippijnse zeevaartschool Palompon Institute of Technology (PIT) voor het opleiden van officieren voor de Nederlandse vloot. De bewaking van de kwaliteit van het zeevaartonderwijs bij het PIT ligt sinds eind 2021 bij het Nova College uit IJmuiden.

Sinds het begin van de samenwerking zijn door leden van de KVNR 21 lichtingen van in totaal 2.078 stagiairs geselecteerd. Hiervan is bijna 42% nog steeds bij KVNR-leden in dienst als kapitein, officier of stagiair.

In 2005 werd het Netherlands Shipping Training Centre (NSTC) opgericht voor het in Palompon aanbieden van o.a. de STCW-trainingen die zijn vereist voor het verkrijgen van de eerste vaarbevoegdheid als wachtofficier. Mede als gevolg van de pandemie heeft NSTC in 2022 haar activiteiten beëindigd. PIT neemt de faciliteiten over en is voornemens zelf de trainingen te gaan verzorgen die benodigd zijn voor het op stage gaan van de studenten. Eerder werd in 2019 de door NSTC opgezette studentenhuisvesting succesvol aan PIT overgedragen.

 

Bekijk ook: