ENNL

Vereniging en lidmaatschap

Ledenparticipatie

Als lid van de KVNR is het mogelijk om van ledenvoordeel gebruik te maken, maar als lid is het mogelijk meer te doen. Door actieve pariticpatie kunnen leden meer inspraak verwerven in de koers van de vereniging, voorbij het stemrecht tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. Zo is het mogelijk om lid te worden van een commissie of werkgroep van de KVNR om mee te praten over het te voeren standpunt op een beleidsterrein.

Extra bijkomend voordeel is dat een lid op deze manier ook andere leden ontmoet en van gedachten kan wisselen. Voor de KVNR is dit een belangrijke manier om knelpunten en kansen te identificeren en daar op te acteren.

Samskip Hoffell

Commissies en werkgroepen

Onder het bestuur ressorteren drie commissies, die actief zijn op de verschillende beleidsterreinen. De commissies bieden de leden de uitgelezen kans invloed uit te oefenen op het beleid van de KVNR. Zij brengen advies uit aan het bestuur van de KVNR ten behoeve van de beleidsvorming en werken genomen besluiten van het bestuur verder uit. De commissies staan onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van een KVNR-lid die geen zitting heeft in het bestuur van de vereniging.

De commissievergaderingen vinden in principe plaats op het kantoor van de KVNR, volgens een jaarlijks vast te stellen vergaderschema. Op gezette tijden vergaderen de commissies ook op andere locaties in het land, bijvoorbeeld bij een collegareder.

Een commissie kan – voor behandeling van specifieke onderwerpen - deskundigen van buiten de organisatie uitnodigen om aan haar vergaderingen deel te nemen. De leden van de KVNR kunnen altijd participeren in een commissievergadering. De drie commissies zijn:

De Commissie Arbeidszaken (CAZ) 

 • arbeidszaken (arbeidsvoorwaarden, arbeidsvoorziening en sociale verzekeringen)
 • bemanningszaken (personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden en opleidingen)

 

De Commissie Scheepvaartpolitieke, Economische en Juridische Zaken (CEZ) 

 • economische zaken (ondernemingsklimaat, financiën en fiscaliteit)
 • juridische zaken (assurantiën en regelgeving)
 • scheepvaartpolitieke zaken (nationaal en internationaal)

 

De Commissie Veiligheid en Milieu (CVM)

 • milieu (emissies naar lucht en water, afval, lozingen)
 • nautische zaken (navigatie, communicatie en ladingzaken)
 • technische zaken (scheepstechniek, ict, piraterij en beveiliging)
 • innovatie (initiëren van projectenvoorstellen en vaststellen van innovatiethema’s)

 

Werkgroepen
De commissies kunnen (tijdelijke) werkgroepen instellen. Zulke werkgroepen worden doorgaans ingesteld om specifieke onderwerpen diepgaand te analyseren en hierover advies aan de commissies uit te brengen. Werkgroepen bestaan meestal uit specialisten van (geassocieerde) leden en staan onder voorzitterschap van een lid van de commissie die de werkgroep heeft ingesteld.

 

Contactgroepen
De vereniging kent daarnaast een drietal contactgroepen. De contactgroepen kunnen aansluiting vinden bij een of meerdere commissies in de functie van een klankbordgroep. De drie contactgroepen zijn:

 • Contactgroep Kapitein-eigenaren en kleine rederijen (CKE)
 • Contactgroep Offshore Werkschepen (COW)
 • Contactgroep Public Relations (CPR)

Bekijk hieronder het organigram van de KVNR voor een volledig overzicht van de vaste commissies, werkgroepen en contactroepen.

Ook participeren?

Als u lid bent van de KVNR is het mogelijk te participeren in de hierboven uitgelichte commissies, werkgroepen en/of contactgroepen. Deelname betekent voor u concreet invloed op het beleid, herkenning en erkenning met alle voordelen van dien!

Laat hieronder uw gegevens achter of neem via de vermelde gegevens contact met ons op indien u interesse heeft meer te weten over het lidmaatschap van de KVNR en/of de mogelijkheden om als lid te participeren.

Contact over lidmaatschap

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op over het lidmaatschap van de KVNR.

KVNR - Mirjam Sturm - Secretariaat en Ledenadministratie - web
Dossierhouder

 

Mirjam Sturm
Managementassistent & Ledenadministratie

010 2176 281
sturm@kvnr.nl