ENNL

Loodsplicht en tarieven

Prioriteit KVNR: herzien loodsplicht moet vereenvoudiging betekenen

Reders: "Voor een deel van de zeeschepen is het niet nodig dat een loods aan boord komt, daarom moet een Loodsplicht Nieuwe Stijl voorzien in een eerlijk systeem van vrijstellingen waar mogelijk.”

2015 - Van Oord - Nexus - 5
Marjolein van Noort 150.JPG
Dossierhouder

 

Marjolein van Noort
Economie en Financiën

010 2176 278
noort@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

Het huidige systeem met betrekking tot loodsplicht gaat op de schop en het voorstel is om de Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) in te voeren. Reden was onder meer om een uniform systeem te hanteren in de verschillende havengebieden en af te stappen van een bonte verzameling van ontheffingen en uitzonderingen. LNS werkt met een aantal zogeheten PEC (pilot exemption certificate) categorieën die voor verschillende scheepstypen gelden. Per PEC categorie gelden er voorwaarden waaraan een kapitein of eerste stuurman moet voldoen.

Voor de kleine zeeschepen - nu de registerschepen - is een overgangsregime afgesproken. Belangrijk aandachtspunt is de uitwerking van Loodsplicht Nieuwe Stijl. Niet alles is in de concept regeling en het concept besluit benoemd - zoals over welke papieren de kapitein van een klein zeeschip moet beschikken - en dat vraagt om een goede samenwerking met alle partijen om te zorgen dat praktijk en wet op elkaar aansluiten.

Uitdaging

Hoewel de KVNR voorstander is van een Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) omdat het een eenduidiger systeem is dan hetgeen we hebben, is er drietal punten dat nog niet op de steun van de reders kan rekenen. Zo gelden voor het gebied Scheldemonden aparte afspraken die niet overeenkomen met andere havengebieden. Dat zou gelijk getrokken moeten worden.

Daarnaast is de PEC C niet beschikbaar voor schepen langer dan 160 meter en dit levert een probleem op voor flink wat feederschepen die juiste voldoen aan de internationale standaard van 169,5 meter om zelf te kunnen ‘lashen’. Bovendien is de zeevaart een internationale sector is en daarom moet worden toegwerkt naar Engels als voertaal.

Stand van zaken - 30 oktober 2019

In september 2018 heeft de KVNR samen met andere gebruikers van de Loodsplicht waaronder de VRC gereageerd op de internetconsultatie over Loodsplicht Nieuwe Stijl. Kern van de reactie op de internetconsultatie Loodsplicht Nieuwe Stijl is het akkoord op invoering van LNS inclusief tijdelijke en bijzondere PEC Kleine Zeeschepen mits de grens voor de PEC wordt opgehoogd naar 170 meter en het regime in de regio Scheldemonden gelijk wordt getrokken met andere Nederlandse havens. 

Op dit moment worden de concept regeling Loodsplicht Nieuwe stijl en het concept besluit Loodsplicht Nieuwe Stijl behandeld in de Tweede Kamer. De KVNR spant zich samen met andere gebruikers in om de bovenstaande knelpunten onder de aandacht te brengen.