ENNL

Loodsplicht en tarieven

Prioriteit KVNR: herzien loodsplicht moet vereenvoudiging betekenen

Reders: “Vaardige en bekwame kapiteins moeten, wanneer mogelijk, een Pilot Exemption Certificate krijgen zodat hij zonder loods de haven in mag varen.”

2015 - Van Oord - Nexus - 5
Marjolein van Noort 150.JPG
Dossierhouder

 

Marjolein van Noort
Economie en Financiën

010 2176 278
noort@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

In 2012 heeft de KVNR ingestemd met het bereikte compromisvoorstel voor een nieuwe landelijke loodsgeldtariefstructuur met de voorwaarde voor instemming dat kleine zeeschepen worden ontzien. Voorts is met de invoering van de nieuwe structuur per 1 januari 2014 de zogenaamde kruisfinanciering in de loodsgeldtariefstructuur grotendeels afgeschaft. Dit houdt in dat voortaan vrijwel iedere haven de loodsdienstverlening kostendekkend in rekening brengt.

De voorgestelde herziening van de loodsplicht vervangt een systeem van vergunningen en ontheffingen door een systeem van Pilot Exemption Certificates (PEC’s). In deze Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) wordt gekeken naar de vaardigheden van de kapitein. In het huidige systeem wordt bij registerschepen nog gekeken naar het type schip, onafhankelijk van de kapitein. Daarnaast was het oude systeem een regionaal systeem waar het nieuwe systeem landelijk zou moeten werken. Met een PEC kan een kapitein zonder loods de haven in, afhankelijk van het type schip waarvoor hij deze bevoegdheid heeft verkregen.

Uitdaging

De KVNR is van mening dat veiligheid en efficiëntie de ruggengraat vormen van de Loodsplicht Nieuwe Stijl en dat er sprake moeten zijn van een vereenvoudiging van de oude regeling.

Het gaat om een landelijk systeem. Dat betekent dat eenduidigheid en uniformiteit gewenst zijn waar het gaat om regionale invulling. Wanneer een te grote vrijheid in de regio’s wordt neergelegd, is voor het reders niet overzichtelijk.

De loodstarieven worden jaarlijks vastgesteld. Voor behoud van een internationaal gelijk speelveld zowel binnen de sector als tussen modaliteiten is een gematigde ontwikkeling van de loodsgeldtarieven van essentieel belang.