ENNL

Loodsplicht en tarieven

Prioriteit KVNR: herzien loodsplicht moet vereenvoudiging betekenen

Reders: "Inzet van een loods is niet nodig wanneer de kapitein of eerste stuurman over de juiste kennis en ervaring beschikt, daarom moet een Loodsplicht Nieuwe Stijl voorzien in een helder en eerlijk systeem van vrijstellingen waar mogelijk.”

Marjolein van Noort 150.JPG
Dossierhouder

 

Marjolein van Noort
Economie, financiën en vertegenwoordiging in Europa

010 2176 278
noort@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

Het huidige systeem met betrekking tot loodsplicht sluit onvoldoende aan bij de ontwikkelingen in de zeevaart en moet daarom op de schop. De gemene deler bij de herziening is dat veiligheid voorop staat en moet blijven staan. Op 21 januari jl. zijn de ‘Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl)’ in de Tweede Kamer in stemming gebracht en is deze wetswijziging door een meerderheid van de Kamer aangenomen. Een positieve ontwikkeling, want de Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS):

  1. moet zorgen voor verdere uniformering en betere data;
  2. erkent de kennis en kunde van kapitein en eerste stuurman;
  3. bevat een experimenteerbepaling die bijdraagt aan een wet die bij de tijd blijft.

LNS werkt met een aantal zogeheten pilot exemption certificate (PEC) categorieën die voor verschillende scheepstypen gelden. Dat zijn categorieën waarin de vrijstelling van de loodsplicht is geregeld. Per PEC-categorie gelden er voorwaarden waaraan een kapitein of eerste stuurman moet voldoen.

Uitdaging

Voor de kleine zeeschepen is een overgangsregime afgesproken. Belangrijk aandachtspunt is de uitwerking van Loodsplicht Nieuwe Stijl. Niet alles is in de concept regeling en het concept besluit benoemd. Dan betreft het bijvoorbeeld over welke papieren de kapitein van een klein zeeschip moet beschikken. Dat vraagt om een goede samenwerking met alle partijen om te zorgen dat praktijk en wet op elkaar aansluiten.

Verder ziet de KVNR nog drie aandachtspunten: 1. zeevaart is een internationale sector en daarmee gebaat bij de voertaal Engels in havens waar nu ook (actief) Nederlands wordt verlangd; 2. er gelden voor het gebied Scheldemonden aparte afspraken die niet overeenkomen met andere havengebieden, dat zou gelijk getrokken moeten worden; en 3. Daarnaast is de PEC C (als we de categorie benoemen, dan moeten we ook een overzicht van de categorieën geven) niet beschikbaar voor schepen langer dan 160 meter en dit levert een probleem op voor een aanzienlijk aantal wat feederschepen die juiste voldoen aan de internationale standaard van 169,5 meter om zelf te mogen ‘lashen’.

Stand van zaken - 11 februari 2020

Het wetsvoorstel ‘Loodsplicht Nieuwe Stijl’ ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer. De volgende stap in het proces is dat het Loodsplichtbesluit naar de Raad van State gaat. Naar verwachting treedt de Loodsplicht Nieuwe Stijl per 1 januari 2021 in werking. Waar concrete invulling nodig is, zal de KVNR zich met samenwerkingspartners inzetten om bovengenoemde aandachtspunten bij de relevante stakeholders onder de aandacht te brengen.