ENNL

Afdrachtvermindering

Prioriteit KVNR: door afdrachtvermindering behoud van arbeidsplaatsen

Nederlandse reders:

"De afdrachtvermindering zeevaart moet in stand blijven ten gunste van het behoud van Nederlandse arbeidsplaatsen in de zeescheepvaart."

De KVNR heeft samen met de leden verbetervoorstellen voor de afdrachtvermindering opgesteld en aangeboden aan de overheid, ter voorbereiding op deze evaluatie. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2021 het evaluatierapport gepubliceerd.

KVNR - Lodewijk Wisse - Belastingen, Juridische zaken en Nationale Politiek - web
Dossierhouder

 

Lodewijk Wisse
Fiscale en Juridische zaken
Koninkrijksrelaties

06 8397 8355
010 2176 270
wisse@kvnr.nl

KVNR - Nathan Habers - Public Relations, Crisisco├Ârdinatie en Geopolitiek - web
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

De afdrachtvermindering zeevaart stelt reders door middel van een loonkostenverlichting in staat vanuit Nederland te blijven concurreren op de mondiale scheepvaartmarkten. Deze regeling versterkt tevens de arbeidsmarktpositie van Nederlandse zeevarenden. Daarmee draagt deze regeling bij aan de aantrekkelijkheid van de Nederlandse vlag en daarmee dus aan de werkgelegenheid.

Het doel van de regeling is drieledig:

  1. het versterken van de arbeidsmarktpositie van Nederlandse zeevarenden;
  2. het versterken van de concurrentiepositie van Nederlandse reders;
  3. het versterken van de Nederlandse maritieme cluster via Nederlandse zeevarenden die doorstromen naar de wal na hun carrière aan boord.

Zonder deze regeling verdwijnen de Nederlandse zeevarenden van de vloot, met alle consequenties van dien voor de gehele Nederlandse maritieme cluster. Veel Nederlandse zeevarenden die hun carrière voortzetten aan de wal, doen dat in de Nederlandse maritieme cluster vanwege hun kennis en expertise. 

Uitdaging

De afdrachtvermindering valt onder de Europese staatssteunregels. De regeling draagt bij aan de concurrentiepositie van Nederlandse reders en zeevarenden met hun Europese en mondiale concurrenten.

Het is dan ook van belang om de regeling zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden. Dit kan onder meer door de verrekenmogelijkheid zo optimaal mogelijk en de reikwijdte van de regeling zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Stand van zaken - 10 februari 2021

Eind 2020 werden de maritieme fiscale regelingen (tonnageregeling, afdrachtvermindering zeevaart en willekeurige afschrijving zeeschepen) door de overheid geëvalueerd.

De KVNR heeft samen met de leden verbetervoorstellen voor de afdrachtvermindering opgesteld en aangeboden aan de overheid, ter voorbereiding op deze evaluatie. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2021 het evaluatierapport gepubliceerd.