ENNL

Nederlandse zeevaart

Nederlands scheepsregister

Inleiding

Schepen moeten onder een nationale vlag varen. Een land heeft daarvoor een scheepsregister nodig om alles goed en nauwkeurig bij te houden, zodat de overheid de rederijen van een goede dienstverlening kan voorzien. Sommige landen besteden die taak uit aan een commerciële partij. In Nederland regelt de overheid dit zelf.

Een rederij maakt zelf de afweging onder welke vlag een schip wordt ondergebracht. Dit is direct verwant aan het vestigingsklimaat van een land. Wil je als land graag een florerende zeevaart, dan moet je via het scheepsregister dat ten volste faciliteren met goede dienstverlening. 

2014 - BigLift - Happy Star - 6

Scheepsregister

Het Nederlandse scheepsregister werkt een beetje als de administratie van staatsburgers. Ieder schip moet onder een nationale vlag worden geregistreerd en zich houden aan de regels van dat land. Anders dan voor staatsburgers kan een reder zelf eenvoudig kiezen in welk land hij zijn schepen wil registreren. Voor het vestigen van reders in Nederland is het dus heel belangrijk dat er een goed werkend scheepsregister is. De Nederlandse overheid weet dat en verkent daarom welke stappen kunnen worden gezet om het vestigingsklimaat, en dus het scheepsregister, te verbeteren voor rederijen.

Maritieme strategie

In 2014 is door de Nederlandse overheid de rijksbrede Maritieme Strategie uitgebracht voor het maritieme cluster, gevolgd door het werkprogramma zeevaart in 2015. Doel is uitvoering te geven aan de beleidsagenda tot en met 2017. Het belangrijkste aandachtspunt is het verbeteren van de concurrentiekracht door onder meer in te zetten op het level playing field en een aantrekkelijk scheepsregister.

Aantrekkelijk scheepsregister

Een in opdracht van het ministerie van I&M uitgevoerd vergelijkend onderzoek (Benchmark Registers) heeft uitgewezen dat het Nederlandse register minder competitief is dan registers van andere landen. De KVNR werkt daarom samen met de rijksoverheid aan een aantrekkelijker scheepsregister. Belangrijke onderdelen zijn een efficiënt registratie- en certificeringsproces, betere bereikbaarheid van het register, betere informatie en snellere interpretatie van nieuwe regelgeving en betere promotie van het Nederland scheepsregister.

Prestaties Nederlandse vlag

Er zijn verschillende indicatoren om de prestaties van de Nederlandse vlag te kunnen meten. Het gaat dan om zaken als ongelukken, administratieve problemen en aanhoudingen in havens. Wereldwijd zijn er havenstaatcontroles in de havens om de schepen en bemanningen te inspecteren. Dit gebeurt vooral per steekproef en eventuele aanhoudingen door de inspectiediensten worden bijgehouden. In Nederland wordt dit gedaan door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wereldwijd zijn er verschillende ranglijsten om de prestaties van een vlag weer te geven. De meest bekende is de Paris MoU (Memorandum of Understanding), die een ranglijst bijhoudt op basis van de laatste drie jaren. Hoe meer aanhoudingen een bepaalde vlag krijgt, hoe lager die vlag op de ranglijst komt. Nederland staat momenteel op vierde plaats van de witte lijst van Paris MoU , een uitstekende positie!

In de jaarverslagen van de verschillende memoranda van overeenstemming inzake havenstaatcontrole (MoU’s) staan ook de cijfers van de inspectieresultaten van de havenstaatcontrole (Port State Control). De volgende aantallen worden genoemd:

  • aantal geïnspecteerde schepen
  • aantal geconstateerde tekortkomingen
  • aantal aanhoudingen

Witte, grijze, zwarte lijst

Aan de hand van deze inspectieresultaten worden de vlaggenstaten en de klassenbureaus ingedeeld op de witte, grijze of zwarte lijst: Zij komen op de witte lijst als zij goed presteren, op de grijze lijst als zij matig presteren en op de zwarte lijst als zij slecht presteren.

In 2017 heeft de Nederlandse vlag de volgende aantallen aanhoudingen:

Memorandum van overeenstemming

Aantal aanhoudingen 2017

Paris MoU

14 aanhoudingen

Tokyo MoU

4 aanhouding

Viña del Mar

0 aanhouding

Carribean MoU

0 aanhoudingen

Med MoU

1 aanhoudingen

Indian Ocean MoU

2 aanhoudingen

Abuja MoU

0 aanhoudingen

Black Sea MoU

2 aanhoudingen

Riyadh MoU

0 aanhoudingen

USCG

0 aanhoudingen

Totaal

22 aanhoudingen

Rangschikking Paris MoU

Paris MoU geeft bovendien een rangschikking van de vlaggenstaten. De KVNR streeft voor de Nederlandse vlaggenstaat naar een plek in de top tien van de witte lijst van Paris MoU. Die hebben we in 2017 weer bereikt na een aantal jaar van lagere scores. Daarmee behoort de Nederlandse vlag weer tot de top van de kwaliteitsregisters.

Met een aanhoudingsratio van 1,4% presteerde de Nederlandse vlag in 2017 goed in Paris MoU. Hiermee heeft de Nederlandse vlag beduidend beter gepresteerd dan het gemiddelde in Paris MoU, want de gemiddelde aanhoudingsratio was 3,84%.

In de onderstaande tabel staan de gegevens van Paris MoU voor de Nederlandse vlag over de drie meest recente jaren.

Paris MoU – Nederlandse vlag

2015

2016

2017

aantal inspecties

1038

992

999

aantal deficiënties

1387

1394

1422

 - ISM deficiënties

51

48

53

aantal aanhoudingen

10

11

14

detentieratio

0,96%

1,1%

1,4%

positie Nederland op witte lijst

12

4

3

De positie op de ranglijst wordt berekend door het gemiddelde van de cijfers van de drie meest recente jaren te vergelijken met de gemiddelden van de andere vlaggenstaten. Vanwege de zeer goede cijfers sinds 2015 staat de Nederlandse vlag op de 3e plaats in 2017, een uitstekend resultaat!