ENNL

Financiering groene zeevaart

Prioriteit KVNR: aanvullende financiering groene zeescheepvaart

Nederlandse reders:

“De transitie naar duurzame zeescheepvaart slaagt alleen wanneer er voor bestaande en nieuwe schepen publieke en private financiering beschikbaar is.”

Op Nederlands en Europees niveau is voldoende kapitaal beschikbaar voor groene projecten waarbij te denken valt aan zowel private financiering van banken en fondsen als publieke financiering van Invest NL of de EIB . Ook middelen vanuit het Nationaal Groeifonds en het Klimaatfonds bieden nieuwe kansen. De uitdaging is om deze middelen op de juiste manier en timing met projecten van Nederlandse reders te verbinden. Specifieke aandacht is er voor het MKB.

 

Klik hier voor de huidige stand van zaken

2011 - Vroon - MPI Adventure - 2
KVNR - Marjolein van Noort - Financiering, Handel en Europese zaken - web
Dossierhouder

 

Marjolein van Noort
Economie, financiën en vertegenwoordiging in Europa

06 2392 4513
noort@kvnr.nl

KVNR - Nathan Habers - Public Relations, Crisisco├Ârdinatie en Geopolitiek - web
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Hoofd Communicatie & Public Affairs

 

06 5200 0788
habers@kvnr.nl

Achtergrond

Nederlandse reders dragen bij aan het realiseren van de energietransitie door hun schepen uit te rusten met of voor te bereiden op nieuwe systemen zodat ze nu of later kunnen omschakelen naar schone brandstoffen. De fasering in tijd komt voort uit de brede beschikbaarheid van deze brandstoffen.

De levensduur van schepen is lang en dat maakt dat het maken van keuzes om de vloot te vernieuwen op dit moment niet eenvoudig is. Bovendien varen Nederlandse reders verschillende trajecten en is het type schip en de markt ook van invloed op de toepasbaarheid van nieuwe technologie. Als het gaat om het zogeheten retrofitten - tussentijdse ombouw van schepen - dan is het heikele punt dat de investering soms zodanig groot is dat dit economisch niet verantwoord is.

Uitdaging

Conventionele bancaire financiering is niet altijd voldoende voor het financieren van schepen met vernieuwende technologie. Daar komt bij dat er zowel kapitaal nodig is voor hele innovatieve emissieloze projecten alsook voor schepen die substantieel zuiniger zijn, maar nog niet emissieloos varen. Met de energietransitie en de ouder wordende vloot, verwacht de KVNR met enkele jaren een piek in de financieringsbehoefte. Een breder palet van financiers, naast meer banken, kan soelaas bieden.

Met de toekenning van gelden uit het Groeifonds voor het Maritiem Masterplan komen er subsidies vrij voor innovatieve en emissieloze schepen. Een zeer mooie eerste stap. Om de transitie verder door te zetten, zijn er ook middelen nodig voor een grote groep reders die de bestaande vloot efficiënter willen laten varen. Voorts is de beschikbaarheid en de veel hogere prijs van schone brandstoffen een uitdaging. Carbon contracts for difference kunnen daar een rol spelen. Het toepassen van nieuwe technologieën op grote(re) schaal en de toegang tot beschikbare en competitief geprijsde schone brandstoffen, leidt naar verwachting tot economisch haalbare en voor financiële instellingen beter financierbare oplossingen.

Het besef dat de Zeevaart een essentieel onderdeel is van nagenoeg alle supply chains, en daarmee van enorm belang is voor de Europese economie begint voet aan de grond te krijgen. Interesse vanuit publieke en private financiers in de verduurzaming van de zeevaart is meer dan aanwezig. Om de komende jaren effectief te verduurzamen, is transitie financiering nodig. Daarvoor hebben we nieuwe structuren nodig om ook het kleine en grote MKB met de innovatiekracht te behouden.

Op Nederlands en Europees niveau is voldoende kapitaal beschikbaar voor groene projecten waarbij te denken valt aan zowel private financiering van banken en fondsen als publieke financiering van Invest NL of de EIB . Ook middelen vanuit het Nationaal Groeifonds en het Klimaatfonds bieden nieuwe kansen. De uitdaging is om deze middelen op de juiste manier en timing met projecten van Nederlandse reders te verbinden. Specifieke aandacht is er voor het MKB.

Stand van zaken - 21 augustus 2023

Door intensieve samenwerking binnen het maritieme cluster heeft het Nationaal Groeifonds een bedrag van 210 miljoen euro ter beschikking gesteld van de sector om nieuwe technieken verder te ontwikkelen en vóór 2030 veertig emissieloze schepen in de vaart te brengen. 

Hiermee krijgt de sector een ultieme kans om maximaal in te zetten op verdere verduurzaming van de sector en NL als koploper in de transitie neer te zetten.

Het Klimaatfonds heeft daarnaast nog eens 111 miljoen euro toegewezen aan de zeevaart, waarmee een verdere versnelling van de transitie wordt beoogd. Verdere invulling van hoe deze middelen naar de sector toevloeien zal later worden vastgesteld.