ENNL

Financiering groene zeevaart

Prioriteit KVNR: aanvullende financiering groene zeescheepvaart

Nederlandse reders:

“De transitie naar duurzame zeescheepvaart slaagt alleen wanneer er voor bestaande en nieuwe schepen publieke en private financiering beschikbaar is.”

Op Europees niveau is voldoende kapitaal beschikbaar voor groene projecten waarbij te denken valt aan de EIB of de Europese herstelmiddelen. Het verbinden van deze middelen met projecten van Nederlandse reders is nodig. Specifieke aandacht is er voor het MKB.

2011 - Vroon - MPI Adventure - 2
KVNR - Marjolein van Noort - Financiering, Handel en Europese zaken - web
Dossierhouder

 

Marjolein van Noort
Economie, financiën en vertegenwoordiging in Europa

010 2176 278
noort@kvnr.nl

KVNR - Nathan Habers - Public Relations, Crisisco├Ârdinatie en Geopolitiek - web
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

De transitie naar een duurzame economie verlangt van scheepseigenaren dat zij hun schepen uitrusten met nieuwe systemen en dat zij omschakelen naar andere brandstoffen en energiedragers en voortstuwingsmechanismen.

De levensduur van schepen is echter zodanig lang dat het tijd kost om de vloot te vernieuwen. Bovendien varen Nederlandse reders verschillende trajecten en is het type schip en de markt ook van invloed op de toepasbaarheid van nieuwe technologie.

Als het gaat om het zogeheten retrofitten - tussentijdse ombouw van schepen - dan is het heikele punt dat de investering soms zodanig groot is dat deze niet altijd terug te verdienen is met de contracten die reders met verladers sluiten.

Klassieke bancaire financiering leent zich niet altijd om business cases te financieren waar het draait om vernieuwende technologie.

Uitdaging

Een publiek of privaat vergroeningsfonds  kan de versnelde verduurzaming van de zeescheepvaart stimuleren zodat Nederlandse reders internationaal kunnen concurreren en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen significant terug brengen. Gezien de opgave en de omvang van de vloot is een combinatie van fondsen waaronder Invest NL nodig.

Door vanuit de maritieme sector gezamenlijk een R&D-programma te ontwikkelen en uit te voeren en reders zowel (verbeterde) toegang te geven tot innovatieregelingen als financiering kunnen duurzame business cases worden gerealiseerd. Het toepassen van nieuwe technologieën op grote(re) schaal, leidt naar verwachting tot door banken beter financierbare oplossingen. Gelet op de Nederlandse vloot in combinatie met de verduurzamingsvraag is de financieringsbehoefte aanzienlijk.

Stand van zaken - 8 februari 2021

Op Europees niveau is voldoende kapitaal beschikbaar voor groene projecten waarbij te denken valt aan de EIB of de Europese herstelmiddelen. Het verbinden van deze middelen met projecten van Nederlandse reders is nodig. Specifieke aandacht is er voor het MKB.