ENNL

Vereniging en lidmaatschap

Vereniging

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders brengt reders in de zeevaart samen die een verenigd front willen vormen om hun gezamenlijke belangen te beschermen en te promoten op nationaal, Europees en mondiaal niveau. 

De zeevaart bestaat bestaat uit verschillende deelsectoren. Bij de KVNR zijn rederijen aangesloten die activiteiten in de koopvaardij of handelsvaart en zeesleepvaart. Visserij en pleziervaart vallen niet onder de belangenbehartiging van de KVNR.

kvnr-logo

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvorming. Het bureau van de KVNR is beleidsvoorbereidend en -uitvoerend. Het bestuur bestaat uit maximaal veertien leden en kiest uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter. Samenstelling van het bestuur sinds de Algemene Vergadering van KVNR-leden op 21 mei 2024:

Gilbèrt de Bock
De Bock Maritiem B.V.
Bestuurslid
Yntze Buitenwerf
Seatrade Group
Vicevoorzitter bestuur
Sibrand Hassing 
HAL Beheer B.V.
Bestuurslid

Wessel Holwerda
Holwerda Shipmanagement

Bestuurslid

Annika Hult
Stena Line B.V.

Bestuurslid

Theo Klimp
Wagenborg Shipping B.V.

Voorzitter bestuur
Daan Koornneef
Jumbo Maritime
Bestuurslid
Harold Linssen
Van Oord
Bestuurslid
Erwin Meijnders 
Spliethoff Beheer B.V.
Bestuurslid 
Leendert Muller 
Multraship Towage & Salvage
Bestuurslid
Karin Orsel 
MF Shipping Group
Bestuurslid
Otto Torenbosch
Shipping Company Groningen / Vertom
Bestuurslid
Jan Valkier
Anthony Veder N.V.
Bestuurslid

 

Verenigingsstructuur

KVNR Organigram NLD.JPG

Algemene Ledenvergadering

De KVNR is een vereniging. Net als bij elke andere vereniging, is bij de KVNR de Algemene Ledenvergadering (ALV)  het hoogste besluitvormende orgaan. De leden kiezen het bestuur. De ALV komt tweemaal per jaar bijeen.

Zelf participeren
KVNR-leden kunnen zelf participeren in commissies en werkgroepen. Deelname betekent voor u concreet invloed op het beleid, herkenning en erkenning met alle voordelen van dien!

Bureau KVNR
Het bureau vormt het secretariaat van de vereniging en biedt ondersteuning aan het bestuur, de commissies, werkgroepen en aan individuele leden. Het bureau vertegenwoordigt, al dan niet samen met een vertegenwoordiger van een (bestuurs)rederij, de KVNR in diverse externe organen. Ga naar www.kvnr.nl/team om kennis te maken met de medewerkers van de KVNR.

Statuten

De statuten van de KVNR worden hieronder ter download aangeboden. Het betreft de actuele versie die op 7 oktober 2020 voor het laatst is aangepast.

Download de Statuten van de KVNR

Download de niet-officiële Engelse vertaling