ENNL

Deelmarkt

Offshore

Informatie

Offshore activiteiten van rederijen waren altijd relatief onzichtbaar in de samenleving, maar de energietransitie brengt daar geleidelijk verandering in. Waar het namelijk vooral activiteiten betrof voor de winning van olie en gas, verschuift de (publieke) aandacht steeds meer en sneller naar het aanleggen van windparken op zee. Het gaat zelfs zo snel dat inmiddels het eerste windpark zonder overheidssubsidie wordt gebouwd. KVNR-leden Van Oord  en Vroon zijn dan ook welbekende namen op dit terrein.

Een groot deel van onze fossiele brandstoffen en groene stroom wordt op zee gewonnen of opgewekt. Zonder de zeevaart zou het niet mogelijk zijn enorme stappen te zetten in de energietransitie.

Ter illustratie

Impressie