ENNL

Vereniging en lidmaatschap

Contributie berekenen

De KVNR hanteert eerlijke tarieven op basis van soort lidmaatschap, scheepstype, tonnage en vlagregister. Een rederij is in principe altijd een 'gewoon lid' en is verplicht alle schepen in zijn eigendom en/of beheer bij de KVNR aan te melden.

Niet-reders die actief zijn op maritiem terrein komen in principe in aanmerking om als geassocieerde betrokken te raken bij de redersvereniging. Dan kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een bedrijf dat trainingen voor werkgevers in de zeevaart aanbiedt of een bank die producten verkoopt op gebied van scheepsfinanciering.

2014 - Acta Marine - Acta Orion - 1
KVNR - Wendy Bank - HRM en Financien - kopie
Dossierhouder

 

Wendy Bank
Hoofd Financiën

010 2176 280
bank@kvnr.nl

KVNR - Mirjam Sturm - Secretariaat en Ledenadministratie - web
Dossierhouder

 

Mirjam Sturm
Managementassistent & Ledenadministratie

010 2176 281
sturm@kvnr.nl

Contributie berekening

Alle leden die bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders zijn aangesloten, betalen contributie. De contributie wordt berekend op basis van de schepen die de leden exploiteren. Per 1 januari 2020 is de nieuwe contributieregeling ingesteld. De oude regeling blijft van kracht voor de schepen die tot en met 31 december 2019 al waren aangemeld bij de KVNR.

 

De contributie voor gewone leden is afhankelijk van het aantal zeegaande schepen dat een gewoon lid in direct of indirect eigendom toebehoort of in beheer heeft. De eerste aanmelding van een zeegaand schip bij de KVNR door een en hetzelfde gewone lid is leidend voor de grondslag waarop de contributie voor dat gewone lid wordt berekend. Hieronder zijn de twee regelingen weergegeven.

Contributie schepen aangemeld op of na 1 januari 2020

Gewone leden

Nederlands gevlagde schepen
Voor zeegaande schepen die de Nederlandse vlag voeren en op of na 1 januari 2020 voor het eerst zijn aangemeld bij de KVNR wordt de contributie voor een gewoon lid op grond van de volgende grondslag berekend:

 1. De jaarcontributie bedraagt tenminste € 1.122,00 per schip.
 2. Voor ieder aangemeld schip wordt de contributiesom berekend op basis van het bruto tonnage (GT) van het schip: € 0,56 per ton GT.
 3. Het maximumbedrag per schip is € 11.220,00

Niet Nederlands gevlagde schepen
Voor zeegaande schepen die een andere vlag dan de Nederlandse voeren en zijn of worden aangemeld bij de KVNR wordt de contributie voor een gewoon lid op grond van de volgende grondslag berekend:

Voor ieder aangemeld schip wordt de contributiesom berekend op basis van het aantal in eigendom of beheer zijnde zeegaande schepen berekend:

Aantal schepen Contributiesom
1-3 schepen € 1.122,00
4-9 schepen € 5.610,00
10-24 schepen € 16.830,00
25-49 schepen € 39.270,00
50 en meer schepen € 56.100,00

Voor het berekenen van de contributiesom van een zeegaand schip wordt:

 1. de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal na de dag waarop een zeegaand schip wordt aangemeld bij de KVNR, als datum van aanmelding van het betreffende zeegaande schip gehanteerd.
 2. de laatste dag van het kwartaal waarin een zeegaand schip wordt afgemeld bij de KVNR, als datum van afmelding van het betreffende zeegaande schip gehanteerd.

De jaarcontributie voor een gewoon lid wordt door optelling van de contributiesommen van de door haar aangemelde zeegaande schepen vastgesteld. Voor een gewoon lid bedraagt de maximale jaarcontributie € 194.667,00.  

Geassocieerde leden
De jaarcontributie voor geassocieerde leden is afhankelijk van het aantal medewerkers die maritiem gerelateerde werkzaamheden uitvoeren en bedraagt:

 • voor organisaties met minder dan 3 medewerkers € 1.290;
 • voor organisaties met 3 tot 10 medewerkers € 2.580
 • voor organisaties met 10 tot 50 medewerkers € 5.610
 • voor organisaties met 50 tot 250 medewerkers € 8.415
 • voor organisaties met meer dan 250 medewerkers € 11.220

Contributie schepen aangemeld vóór 1 januari 2020

Gewone leden

De contributie van leden wordt berekend op basis van het aantal, het type, de grootte en de vlag van de schepen onder beheer of eigendom. Daarbij worden drie schijven gehanteerd:

 • Schijf 1 (van 0-tot 10.000 contributieton): € 0,67 per contributieton, met een minimum van € 460 en een maximum van € 2.861
 • Schijf 2 (van 10.000 tot 20.000 contributieton): € 0,57 per contributieton
 • Schijf 3 (20.000 en meer contributieton): € 0,52 per contributieton.

De bijdrage per schip is gemaximeerd op € 9.616 de bijdrage per lid is gemaximeerd op € 194.667 

Geassocieerde leden

De contributie voor geassocieerde leden is afhankelijk van het aantal medewerkers die maritiem gerelateerde werkzaamheden uitvoeren en bedraagt: 

 • € 1.290 voor organisaties met minder dan 3 medewerkers;
 • € 2.580 voor organisaties met 3 tot 10 medewerkers;
 • € 5.610 voor organisaties met 10 tot 50 medewerkers;
 • € 8.415 voor organisaties met 50 tot 250 medewerkers; 
 • € 11.220 voor organisaties met meer dan 250 medewerkers.