ENNL

Nederlandse zeevaart

Nederlandse vloot

Inleiding

Misschien wel het meest tot de verbeelding sprekend zijn de schepen zelf. Grote en mooi geverfde schepen die door de golven klieven. De grote containerschepen die mensen vaak in gedachten hebben zijn in de Nederlandse zeevaart echter niet veel aanwezig.

De Nederlandse vloot is wel heel divers en in sommige deelsectoren zijn rederijen zelfs wereldmarktleider. Zo is Nederland wereldmarktleider op het gebied van het vervoer van koel- en vriesproducten. Daardoor is de consument in de supermarkt in staat om voor een goede prijs exotisch fruit in de supermarkt te kopen.

2003 - MF Shipping Group - Thun Genius - 2

Vlootcijfers

De Nederlandse zeescheepvaart telt in 2021 circa 1.000 ondernemingen. Dat is inclusief de commanditaire vennootschappen (CV’s) waarin vaak alleen het eigendom is ondergebracht en scheepvaartondernemingen van kapitein-eigenaren. Het aantal handels- en zeesleepvaartschepen onder Nederlandse vlag groeide de laatste jaren van circa 750 schepen in 2006 tot 1.211 schepen onder Nederlandse vlag in 2019. De totale handels- en zeesleepvaartvloot onder Nederlands beheer omvatte op 31 december 2019 in totaal 2.283 schepen. De KVNR hanteert het totaal voor de handelsvloot en zeesleepvaart. In andere cijfers zijn vaak de baggerschepen inbegrepen.

Het merendeel van de reders is lid van de KVNR, die bijhoudt hoeveel schepen haar leden aanmelden. Uit cijfers van de KVNR blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de aangemelde schepen bij de KVNR slechts 12,5 jaar oud is. Dat is ongeveer de helft van de levensduur van een gemiddeld schip. De Nederlandse vloot is dan ook zeer modern.

Soorten schepen

De Nederlandse zeescheepvaart heeft een van de modernste en meest gevarieerde vloten ter wereld, met uitstekend opgeleide bemanningen en een vooruitstrevend arbeidsvoorwaardenbeleid. De Nederlandse vloot is mondiaal actief met sterke vertegenwoordiging in het zeevervoer tussen Europese havens, tussen Europese havens en aanpalende niet EU-havens (Rusland, Afrika) en in de zeeriviervaart. Daarnaast zijn Nederlandse reders vertegenwoordigd in markten zoals de zware lading, containervervoer, sleepvaart tot koel- en vriestransport en vervoer van chemicaliën.

Om een beeld te krijgen van de verschillende scheepstypen die door rederijen hebben we in het hoofdmenu de grootste deelmarkten op een rijtje gezet.

Van bouw tot recycling

Schepen worden gebouwd om te varen, maar wat gebeurt eigenlijk met een schip dat niet meer geschikt is om dienst te doen? De Nederlandse rederijen hebben hier niet zo veel mee te maken, omdat ze de Nederlandse vloot graag zo modern en nieuw mogelijk houden. Een schip wordt vaak doorverkocht lang voordat het klaar is voor ontmanteling en recycling.