Tonnageregeling

Prioriteit KVNR: zonder goede tonnageregeling geen zeevaart

Nederlandse reders:

“Om het beheer van schepen door Nederlandse reders in Nederland te houden, is de instandhouding van de tonnageregeling een onmisbaar fundament van de Nederlandse zeescheepvaart."

De KVNR heeft samen met de leden verbetervoorstellen voor de tonnageregeling opgesteld en aangeboden aan de overheid, ter voorbereiding op de evaluatie. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2021 het evaluatierapport gepubliceerd.

KVNR - Lodewijk Wisse - Belastingen, Juridische zaken en Nationale Politiek - web
Dossierhouder

 

Lodewijk Wisse
Fiscale en Juridische zaken
Koninkrijksrelaties

06 8397 8355
010 2176 270
wisse@kvnr.nl

KVNR - Nathan Habers - Public Relations, Crisisco├Ârdinatie en Geopolitiek - web
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

De tonnageregeling bestaat in Nederlands sinds 1996. Sindsdien hebben praktisch alle landen met een maritieme sector een tonnageregeling ingevoerd. 

De laatste kleine onderhoudsbeurt van de Nederlandse regeling stamt alweer uit 2010. Sinds die tijd heeft de zeescheepvaart zich verder ontwikkeld en zijn nieuwe typen schepen in de vaart gekomen. Bijvoorbeeld schepen die worden ingezet bij de bouw van offshore windparken. Deze schepen vallen niet onder de reikwijdte van de tonnageregeling, maar zouden hier wel onder moeten vallen gezien de aard van de werkzaamheden.

Uitdaging

De tonnageregeling valt onder de Europese staatssteunregels. Het is daarom van belang om de regeling zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden. 

Dit kan onder meer door reikwijdte van de regeling zo algemeen en breed mogelijk te maken. Een techniekneutrale regeling dus. De tonnageregeling draagt immers bij aan de concurrentiepositie van Nederlandse reders met hun concurrenten wereldwijd. Daarnaast is de tonnageregeling van levensbelang voor de aantrekkelijkheid van de Nederlandse vlag.

Stand van zaken - 10 februari 2021

Eind 2020 worden de maritieme fiscale regelingen (tonnageregeling, afdrachtvermindering zeevaart en willekeurige afschrijving zeeschepen) door de overheid geëvalueerd. 

De KVNR heeft samen met de leden verbetervoorstellen voor de tonnageregeling opgesteld en aangeboden aan de overheid, ter voorbereiding op deze evaluatie. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2021 het evaluatierapport gepubliceerd.