Tonnageregeling

Prioriteit KVNR: zonder goede tonnageregeling geen zeevaart

Reders: “Om het beheer van schepen door Nederlandse reders in Nederland te houden, is de instandhouding van de tonnageregeling een onmisbaar fundament van de Nederlandse zeescheepvaart."

Lodewijk Wisse 150.JPG
Dossierhouder

 

Lodewijk Wisse
Fiscale en Juridische zaken

010 2176 270
wisse@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

De tonnageregeling bestaat in Nederlands sinds 1996. Sindsdien hebben praktisch alle landen met een maritieme sector een tonnageregeling ingevoerd. De laatste kleine onderhoudsbeurt van de Nederlandse regeling stamt alweer uit 2010. Sinds die tijd heeft de zeescheepvaart zich verder ontwikkeld en zijn nieuwe typen schepen in de vaart gekomen. Deze schepen vallen niet onder de reikwijdte van de tonnageregeling, maar zouden hier wel onder kunnen vallen gezien de aard van de werkzaamheden.

Uitdaging

De tonnageregeling valt onder de Europese staatssteunregels. Het is daarom van belang om de regeling zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden. Dit kan onder meer door reikwijdte van de regeling zo algemeen en breed mogelijk te maken. De tonnageregeling draagt immers bij aan de concurrentiepositie van Nederlandse reders met hun concurrenten wereldwijd. Daarnaast is de tonnageregeling van levensbelang voor de aantrekkelijkheid van de Nederlandse vlag.

Stand van zaken

In de basis werkt de tonnageregeling naar behoren. We moeten er echter voor zorgen dat de tonnageregeling aantrekkelijk blijft. Daarom heeft de KVNR samen met haar leden een voorstel opgesteld met aanbevelingen en verbeteringen van de regeling, zodat het Nederlandse maritieme vestigingsklimaat ook in de toekomst aantrekkelijk blijft.