Opdracht Tweede Kamer aan de regering om een maritieme autoriteit op te richten

Persbericht KVNR

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is verheugd met de vandaag in de Tweede Kamer aangenomen CDA-motie die de regering verzoekt een maritieme autoriteit op te richten. De brancheorganisatie voor reders in de zeevaart KVNR pleit al langer voor de oprichting van een dergelijke autoriteit om Nederland als maritiem land te versterken.

NL vlag

Met de oprichting van een maritieme autoriteit moet de Nederlandse overheid slagvaardiger worden door betere afstemming tussen beleid en uitvoering. Betere dienstverlening moet vervolgens leiden tot een aantrekkelijke Nederlandse vlag en een beter maritiem ondernemingsklimaat in Nederland. Dit is voorwaardelijk om als Nederland een rol van betekenis te kunnen spelen op Europees én bij de Internationale Maritieme Organisatie van de VN op mondiaal niveau. Het gaat dan bijvoorbeeld om de veiligheid en de verduurzaming van de sector. Ook is een grote vertegenwoordiging van reders onder Nederlandse vlag een boost voor de Nederlandse maritieme maakindustrie en andere maritieme sectoren.

De KVNR roept al jaren op tot oprichting van een maritieme autoriteit om het Nederlandse scheepsregister aantrekkelijk en concurrerend te houden. KVNR-directeur Annet Koster: “Met een sterke maritieme visie met uitvoeringskracht als fundament, moet het aantal zeeschepen onder Nederlandse vlag aanzienlijk toenemen. Mede door beleid met doorzettingsmacht én uitvoering die dienstverlenend is. De KVNR kijkt uit naar de uitnodiging van het nieuwe kabinet om bij te dragen aan de invulling van een maritieme autoriteit.”

Aantal zeeschepen onder Nederlandse vlag met ruim 10 procent afgenomen
Volgens cijfers in de jaarlijkse Maritieme Monitor voeren er in 2015 in totaal 1.236 schepen onder Nederlandse vlag, dat aantal bleef met 1.212 schepen in 2021 redelijk stabiel. In 2022 is er echter sprake van een daling van het aantal Nederlands gevlagde schepen van 66 schepen naar 1.146 schepen onder Nederlandse vlag. Volgens cijfers van de KVNR varen op dit moment nog geen 1.100 schepen onder Nederlandse vlag.

Brede politieke steun voor maritieme autoriteit
De motie voor oprichting van een maritieme autoriteit werd afgelopen donderdag ingediend door CDA-Kamerlid Eline Vedder. Ook Tweede Kamerleden van de ChristenUnie, SGP, BBB en VVD ondertekenden de motie. Daarnaast stemden ook PVV, NSC, D66, SP, Volt, FvD en JA21 voor de motie. Daarmee stemde vandaag een ruime meerderheid van de Tweede Kamer (119 stemmen) voor de motie met een duidelijke opdracht voor de regering. 

Met de motie volgde Vedder haar uitspraak van 23 januari, tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, op: 'Varen onder Nederlandse vlag moet aantrekkelijker worden door oprichting van een maritieme autoriteit, die prioriteit geeft aan dienstverlening, registertaken en certificering.'

Lees meer over de maritieme autoriteit.