schoon

Ambitieuze klimaat- en milieuvisie Nederlandse reders

Tijdens de KVNR-nieuwjaarsreceptie op woensdag 16 januari is de brochure ‘Voor een schone Nederlandse zeescheepvaart’ met een hernieuwde visie gelanceerd. Nederlandse reders zetten in op minimaal 70% absolute reductie in 2050 t.o.v. 2008. Daarmee is deze doelstelling ambitieuzer dan de reductiedoelstelling die vorig jaar is overeengekomen door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

nieuwjaarsreceptie2019

Nieuwjaarsreceptie 2019

“De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders heeft nieuw elan”, zegt covoorzitter Karin Orsel bij de aanvang van de nieuwjaarsreceptie afgelopen woensdag, verwijzend naar de nieuwe mensen van de KVNR en de nieuwe uitstraling sinds 2018. Wat 2019 houdt voor de Nederlandse ondernemers in de zeevaart, daarover mag gastspreker Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, het spits afbijten.

zwavel

Veel aandacht in Breda voor zwavelnorm 2020

Maar liefst 150 maritieme experts uit België en Nederland kwamen op 12 december 2018 in Breda bijeen tijdens een symposium van de KVNR en andere partners van Platform Schone Scheepvaart over de strengere zwavelnorm die per 1 januari 2020 ingaat. 

Branchevereniging

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is dé vertegenwoordiger van in Nederland gevestigde reders die actief zijn in de zeevaart. De KVNR richt zich op politiek, overheid, maritiem cluster en samenleving. Doel van de belangenbehartiging is dat reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen.

Winnaar Maritime KVNR Shipping Award 2018

5
5
true
true
true
5
5

Willemswerf blauw

Stuur ons uw bericht of vraag