KVNR erg positief over doorbraak klimaatonderhandelingen in IMO

Persbericht KVNR

Redersvereniging KVNR is erg positief gestemd over de uitkomst van de klimaatonderhandelingen voor de zeescheepvaart bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de afgelopen twee weken. De milieucommissie van de IMO heeft deze week ingestemd met CO2-reductiedoelstellingen die in lijn zijn met doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

“Met deze belangrijke en historische mijlpaal laat de zeescheepvaart zien dat zij ook serieus haar verantwoordelijkheid neemt in de verdere reductie van CO2, net als de aangesloten partijen van het Parijs Akkoord” zegt Annet Koster, directeur bij de KVNR.

dummyart01

Reductiedoelstellingen

In de overeengekomen tekst zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

  1. Verdere aanscherping van de bestaande Energy Efficiency Design Index (EEDI) normen. Hierdoor worden er meer energie-efficiëntere nieuwbouwschepen gebouwd;
  2. De vervoersprestatie per schip (bijv. CO2-uitstoot per tonkilometer) reduceert met gemiddeld 40% in 2030 ten opzichte van 2008 en er wordt gestreefd naar een reductie van 70% in 2050;
  3. Een absolute reductie van broeikasgassen van minstens 50% in 2050 ten opzichte van 2008, waarbij de uitfasering van broeikasgassen (waaronder CO2) zo snel mogelijk in de tweede helft van deze eeuw zal plaatsvinden.

Moeizame onderhandelingen

“De adoptie van de initiële strategie voor de reductie van broeikasgassen van de zeevaart is een belangrijke eerste stap in de uitfasering van de CO2-uitstoot van zeevaart in de tweede helft van deze eeuw”, aldus Nick Lurkin, KVNR-adviseur klimaat en milieu die de afgelopen weken bij de onderhandelingen aanwezig was. Lurkin vervolgt: “De onderhandelingen gingen allesbehalve makkelijk, vooral door aanhoudende weerstand bij een ‘handjevol’ IMO-lidstaten die geen absolute reductiedoelstellingen in de initiële strategie terug wilden zien, zelfs niet na de oproep van de zeevaartindustrie aan de overheden om deze week tot ambitieuze doelstellingen te komen!”

Opmaat naar zero emission

De IMO-lidstaten zullen zich de komende paar jaar gaan buigen over mogelijke technische, operationele en marktgerichte maatregelen om de CO2-reductie verder door te zetten. De Nederlandse reders hopen dat buiten de komende regelgeving om andere partijen in de logistieke keten ook hun verantwoordelijkheid nemen om de emissies van de zeevaart te helpen reduceren.