210 miljoen euro toegekend uit Nationaal Groeifonds aan Maritiem Masterplan

Op 30 juni heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van het Nationaal Groeifonds 210 miljoen euro toegekend gekregen, waarvan 110 miljoen euro voorwaardelijk, voor de uitvoering van het Maritiem Masterplan. Dit plan heeft als doel de energietransitie in de maritieme sector te versnellen.

Blue Ships

KVNR-directeur Annet Koster: "Ik ben heel blij met deze toekenning. Dit geeft de maritieme sector een unieke kans om de benodigde verduurzaming van zoveel facetten binnen de maritieme sectoren te versnellen. Ik ben trots dat we dit onder coördinatie van koepelorganisatie NML hebben kunnen bereiken als gezamenlijke maritieme sectoren i.s.m. nauw betrokken ministeries."

“Wij zijn erg blij met deze toekenning”, aldus Rob Verkerk, voorzitter van stichting Nederland Maritiem Land, de koepelorganisatie  die het Maritiem Masterplan samen met haar leden heeft bedacht met grote betrokkenheid van MINIenW, MINEZK en MINDEF. “Ondanks dat we met deze gelden niet het gehele masterplan kunnen uitvoeren, kunnen we wel een goede stap zetten in de versnelling van de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen om daarmee marktleider te worden voor diverse scheepstypen in de bouw van emissieloze schepen.”

De maritieme sector is cruciaal voor de welvaart, veiligheid en energiebehoefte van Nederland en bestaat onder meer uit havens, scheepvaart, scheepsbouw, visserij en waterbouw. Daarmee heeft ze een totale toegevoegde waarde van 56,5 miljard euro. Maar ze is ook fundamenteel voor de infrastructuur voor transport, productie van hernieuwbare energie, (nationale) kustbescherming en maritieme veiligheid. De maritieme sector heeft een gemeenschappelijke deler: schepen. Die zijn verantwoordelijk voor zo’n 3% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. Het Maritiem Masterplan beoogt die uitstoot drastisch terug te brengen.

Het plan beoogt de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van circa 40 klimaatneutrale demonstratieschepen die gaan varen op de alternatieve brandstoffen waterstof en methanol of op LNG met carbon capture. Deze processen worden ondersteund door een digitaal platform waarop data wordt gedeeld en opgeslagen. Bij uitvoering van het Maritiem Masterplan wordt aanvullend het potentieel en de arbeidsproductiviteit van de maritieme beroepsbevolking verhoogd dankzij het Human Capital Programme. “Het is jammer dat we niet alle elementen van het masterplan kunnen uitvoeren omdat de programmalijn energie-efficiëntie helaas niet is gehonoreerd. Maar dat weerhoudt ons er niet van om het belangrijkste onderdeel van het plan nu in gang te gaan zetten, namelijk de ontwikkeling van demonstratieschepen.” De schepen worden in gebruik genomen in de kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en ingezet t.b.v. de maritieme veiligheid. “In deze eindmarkten is Nederland momenteel toonaangevend op het gebied van scheepsbouw en in de operatie. Als we dat willen blijven, moeten we ervoor zorgen dat we in deze markten ook koploper worden in de energietransitie”, besluit Verkerk. “Voor de programmalijn energie-efficiëntie, die evenzeer essentieel is voor een succesvolle uitrol van het Maritiem Masterplan, zullen we naar alternatieve financiering moeten zoeken.”

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, speciale gezant namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het toekomstbestendig maken van de maritieme maakindustrie voegt toe: “Mooi nieuws dat het Maritiem Masterplan van start kan! Wij zetten zo een grote stap in de verduurzaming van Nederlandse schepen. Tegelijkertijd versterken we hiermee onze internationale koploperspositie. Voor ons land is een sterke maritieme sector onmisbaar voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, zoals militaire veiligheid, energiezekerheid en behoud van droge voeten. Het Maritiem Masterplan is een stevig fundament voor de sectoragenda die wij in oktober presenteren.”

Voor meer informatie: www.maritiemmasterplan.nl