Oproep om accijnsvrijstelling scheepsbrandstoffen te schrappen biedt een kans

KVNR

In het gisteren verschenen rapport ‘Rechtvaardig afbouwen van fossiele subsidies’ van SOMO, Oil Change International en Milieudefensie wordt geconcludeerd hoeveel geld is verbonden met de fossiele industrie. Deze conclusie verdient meer toelichting als het gaat om de scheepvaart, een sector die voor 6,7 miljard euro per jaar aan fossiele subsidies zou ontvangen. Want, als eerste kan worden opgemerkt dat het feitelijk niet om subsidies gaat.

IMG_20140104_173809

De oproep om de accijnsvrijstelling op scheepsbrandstoffen op Nederlands niveau te schrappen, heeft de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) verbaasd. Dit vereist namelijk unanimiteit op Europees niveau tussen de lidstaten en deze is simpelweg (nog) niet bereikt. Indien het wel mogelijk zou zijn hier op nationaal niveau verandering in te brengen, dan is het belangrijk om met in ieder geval een tweetal factoren rekening te houden.

Ten eerste zorgt eenzijdig handelen door Nederland ervoor dat Nederlandse havens niet langer de voornaamste maritieme tankstations van Europa blijven. Hierdoor wordt de bedrijvigheid en bijhorende werkgelegenheid naar andere landen verplaatst. Nederland raakt hiermee alle grip en invloed kwijt om bepaalde kwaliteitsniveaus na te streven. Zelfs een Europese wijziging brengt dit risico met zich mee, we hoeven daarvoor alleen maar te kijken naar de overkant van de Noordzee waar zo’n verandering door Brexit enorme kansen biedt voor het Verenigd Koninkrijk.

Ten tweede zou het verstandig zijn om het schrappen van de accijnsvrijstelling op fossiele brandstoffen te koppelen aan het invoeren van een accijnsvrijstelling op hernieuwbare scheepsbrandstoffen. Als de vrijstelling voor fossiel geleidelijk wordt afgebouwd en een vrijstelling op hernieuwbaar zo snel mogelijk wordt ingevoerd, dan heeft dat geen negatief effect op de positie van Nederland als tankstation voor de scheepvaart en tegelijkertijd wordt het steeds aantrekkelijker om op schone brandstoffen te varen naarmate deze meer beschikbaar komen.

De KVNR heeft in beginsel geen bezwaar tegen het schrappen van de huidige accijnsvrijstelling op fossiele scheepsbrandstoffen, maar bepleit wel een doordachte aanpak waarmee kansen voor Nederland en Europa worden benut.