Multraship & Novatug winnen Maritime KVNR Shipping Award 2018

Nathan Habers

Multraship & Novatug hebben gisteren op het Maritime Awards Gala de Maritime KVNR Shipping Award 2018 gewonnen voor de implementatie van de CARROUSEL RAVE TUG en de bijbehorende toekomstvisie die voor veel rederijen perspectief kan bieden. Directeur van Multraship Towage & Salvage nam de prijs in ontvangst uit handen van juryvoorzitter en KVNR-voorzitter Sibrand Hassing.

WEBSLIDER - MAG2018In het bijzijn van de andere genomineerden, showmaster Jort Kelder, juryvoorzitter Sibrand Hassing, neemt Multraship-directeur Leendert Muller de prijs in ontvangst.

Innovatie
Multraship & Novatug hebben blijk gegeven van een sterke toekomstvisie gebaseerd op de realisatie van de Carrousel Rave Tug. In samenwerking Novatug heeft Multraship niet alleen een succesvol vernieuwend schip gerealiseerd. De rederij heeft weliswaar patenten op de verschillende innovaties, bovenal bestaan er vergevorderde plannen om een leasemaatschappij op te richten om de technologie ook beschikbaar te stellen voor andere rederijen die in deze markt opereren. Daarmee heeft deze innovatie, ook gelet op de milieuwinst per schip, een enorme exponentieel groeiende toegevoegde waarde voor Nederland. Het totaal ontwerp resulteert naast brandstofbesparing eveneens in lagere belasting van draaiende onderdelen waardoor de kosten van onderhoud, of in geval van Multraship het onderhoudscontract met 3de partij, laag kunnen blijven.


 

De jury prijst Multraship & Novatug voor het succesvol uitvoeren van een gedurfd en kostbaar experiment dat ook voor andere marktpartijen beschikbaar zal zijn.

Sfeerimpressie


 

Winnaars vier andere Maritime Awards

Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2018

De Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2018 is uitgereikt aan Kirsten Schmidt voor haar Augmented Reality Navigation. Kirsten onderzocht tijdens een stage bij TNO hoe Augmented Reality (AR) marinepersoneel op de brug kan helpen met veilige navigatie. Op basis van kwalitatief onderzoek en evaluaties door operationele gebruikers kwam zij tot een AR-viewer concept met een prototype van een AR-device, dat de situation awareness vergroot en daarmee ondersteuning biedt bij veilige navigatie. Haar onderzoek blonk uit op de beoordeelde criteria operationele relevantie, realiseerbaarheid, mate van vernieuwing, kwaliteit en uniciteit. De operationele relevantie ligt in het vergroten van navigatieveiligheid, waarbij technologie de gebruiker niet afleidt van wat er buiten gebeurt, maar juist ondersteunt. Een uitermate volwassen onderzoek waarvan de praktische relevantie buiten kijf staat.

Maritime Designer Award 2018

De Maritime Designer Award 2018 is toegekend aan Gijsbert van Marrewijk (Berthan Research) voor zijn studie naar toepassing van T-foils onder snelle schepen. Zijn nieuw ontwikkelde oplossing voor het aansturen van T-foils heeft de potentie om de toepassing van draagvleugels opnieuw onder de aandacht te brengen. Ontwikkelingen met betrekking tot het inzetten van watertaxi’s en fietsferry’s in en tussen grote steden bieden nieuwe mogelijkheden om deze oplossing opnieuw serieus te nemen. Het gebruik van het water als alternatief voor (openbaar)personenvervoer kan hierdoor nog concurrerender worden omdat hogere snelheden kunnen worden bereikt. De veiligheid ervan verdient natuurlijk extra aandacht. Dit wordt ook onderkend door Gijsbert en vormt een belangrijk onderdeel van het voorgestelde vervolgonderzoek.

Maritime Innovation Award 2018

Fleet Cleaner is winnaar van de Maritime Innovation Award 2018 omdat het een uniek systeem is, wat door hen zelf bedacht is en een enorm commercieel potentieel heeft. De jury noemt Fleet Cleaner een echte maritieme innovatie. Fleet Cleaner verwijdert aangroei van de scheepshuid van zeeschepen tijdens het laden en lossen in de haven met een zelf ontwikkelde robot. Het hele proces van schoonmaak wordt aangeboden en  niet enkel de aanschaf van de equipment, men koopt dus eigenlijk de service van ‘een schoon schip’. Fleet Cleaner is een mooie machine, die in een lastige omgeving kan opereren. De ontwikkelaars hebben verschillende innovaties moeten doen en die vervolgens moeten combineren om tot dit resultaat te komen. Het schoonmaakproces wordt door Fleet Cleaner echt verbeterd.

Maritime Award: KNVTS Schip van het Jaar 2018

Sleephopperzuiger ‘Scheldt River’ ontworpen en gebouwd door Royal IHC is tot winnaar van de Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar 2018 uitgeroepen. Deze sleephopperzuiger bevat een aantal innovaties met onder andere een tweetoeren tandwielkast, de opslag van een baggermengsel met zeer hoge dichtheid, waarmee de baggeroperaties (verder) geoptimaliseerd worden. De toepassing van LNG voor de energievoorziening van een dergelijke schip is echter een wereldwijde primeur. Royal IHC en opdrachtgever DEME maken daarmee een grote stap naar schoner baggeren, hetgeen door de jury zeer gewaardeerd wordt.