Maritime Awards 2022

Inschrijving voor Maritime KVNR Shipping Award

Maritime Awards 2022

Na het succes van vorig jaar strijken we dit jaar weer neer bij de Doelen in Rotterdam, een locatie met de ambiance die past bij de innovatiekracht van ons hechte maritieme netwerk. Op maandag 7 november vieren we samen de grootste maritieme innovaties van Nederland tijdens het Maritime Awards Gala 2022.

De maritieme sector is van groot strategisch belang voor Nederland als zeevarende handelsnatie. Daarom zetten we dit jaar nog meer in op de volle breedte van onze prachtige sector, van scheepswerven en maakbedrijven tot reders, havens en marine. Want alleen samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden en wereldwijd leidend worden en blijven in de bouw en het gebruik van technologisch geavanceerde schepen in de niches waarin we sterk zijn.

Spectaculair Maritime Awards Gala

MA_2022_blue
KVNR - Nathan Habers - Public Relations, Crisisco├Ârdinatie en Geopolitiek - web
Dossierhouder

Nathan Habers

Hoofd Communicatie & Public Affairs

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Inschrijfformulier

De inschrijving voor de editie 2022 is gesloten sinds 28 mei 2022.

Winnaars voorgaande jaren

De Maritime KVNR Shipping Award wordt uitgereikt sinds 2008. In 2019 is de prijs vernieuwd met de centrale vraag 'Welke persoon of organisatie heeft het afgelopen jaar het meest betekend voor de Nederlandse zeescheepvaart?' Dat kan een reder zijn die veel heeft betekend voor de gehele redersgemeenschap, maar het kan ook een persoon of organisatie zijn van buiten de redersgemeenschap. Hieronder een overzicht van alle winnaars tot nu toe.

2022
Vox Ariane, Vox Apolonia & Vox Alexia - Van Oord

 

2021
Vaccinatieprogramma Zeevarenden - RIVM

 

2020
Geen uitreiking en Maritime Awards Gala vanwege de coronapandemie.

2019 (vernieuwde prijs)
Wet ter Bescherming Koopvaardij - VVD en CDA

 

2018
Sleepboot Carrousel Rave Tug (CRT) - Multraship & Novatug

 

2017
Vrachtschip Egbert Wagenborg (EasyMax) ‘Easy to operate, Maximum performance’ – Wagenborg Shipping

2016
MS Koningsdam New CSMART ‘Arison Maritime Center’ – Holland America Line en CSMART

2015
Hybride rotortugs in de ART80-32 series – KOTUG

2014
Offshore installatieschip Aeolus – Van Oord

2013
Heerema Marine Contractors – Deepwater Construction Vessel, Aegir: innovatie in ultradiep water

2012
Walstroominstallatie voor schone en stille energie in Hoek van Holland (Stena Line)

2011
Dockwise Vanguard (Dockwise Shipping)

Een eervolle vermelding ging naar Stichting ProSea voor de ontwikkeling van de modelcursus ‘Marine Environmental Awareness’

2010
3900 dwt MP Heavy Cargo vessel met open top en opbouw voorop (Abis Shipping)

2009
E3 Tug (SMIT)

2008
Project gecombineerde LNG/Ethyleen super clean gastanker (Anthony Veder Group NV)

Training 8 vessel project (Spliethoff’s bevrachtingskantoor BV)

Over het Maritime Awards Gala

Het Maritime Awards Gala wordt op 1 november 2021 voor de vijftiende keer georganiseerd. De innovatiekracht van de maritieme sectoren staat centraal tijdens dit evenement. Het is hét moment in het jaar dat de maritieme sectoren gezamenlijk laten zien wat ze in hun mars hebben.

Het Maritime Awards Gala wordt georganiseerd door de KVNR, Netherlands Maritime Technology (NMT), de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS), Koninklijke Marine, het NISS (Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw) en Nederland Maritiem Land (NML).

Tijdens het Maritime Awards Gala worden vijf maritieme prijzen uitgereikt: 

Met de bundeling van de prijzen wil de maritieme industrie zijn innovatieve topprestaties in de volle breedte presenteren. Door de grote variëteit aan deelnemende partijen is dit gala een ideale gelegenheid om belangrijke zakenrelaties te ontmoeten.

Reglement Maritime KVNR Shipping Award 2022

Artikel 1 - Algemeen

De Maritime KVNR Shipping Award is een prijs die door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) in het leven is geroepen om een organisatie of persoon te eren, die de Nederlandse zeevaart in het afgelopen jaar middels een innovatie het meest vooruit heeft geholpen. De prijs staat open voor, bij voorkeur Nederlandse, organisaties en personen die op innovatieve wijze een onderscheidende rol hebben gespeeld ten behoeve van de positieve positie van de Nederlandse zeescheepvaart. Aan de prijs is geen geldbedrag verbonden.

 • Artikel 2 - Deelname en beoordelingscriterium

  Deelname staat open voor natuurlijke personen en rechtspersonen, op basis van inzending of voordracht.

  Algemeen geldend criterium is dat voor de zeevaart in het afgelopen jaar een aanzienlijke en bewezen verbetering is opgeleverd op gebied van sociale, technische, klimaatgerelateerde, organisatorische en/of beleidsmatige ontwikkeling.

  In geval van een voordracht neemt de jurysecretaris contact op met de voorgedragen persoon of organisatie voor toestemming en medewerking. Indien toestemming noch medewerking wordt verleend, dan vervalt de voordracht.

 • Artikel 3 - Inzending

  Inzendingen voor de Maritime KVNR Shipping Award komen tot stand op basis van inzending of voordracht middels een inschrijfformulier. Inzendingen kunnen worden ingediend door onder andere:

  • bestuursleden van de KVNR;
  • leden en geassocieerden van de KVNR;
  • het KVNR-bureau; en
  • samenwerkingspartners van de KVNR;
  • Het bureau van de KVNR spant zich er voor in dat er tenminste vijf inzendingen worden voorgedragen.

  De KVNR publiceert de openstelling van de inschrijving middels de tot haar beschikking staande communicatiekanalen van de KVNR.

  De inzending moet middels het beschikbare inschrijfformulier hierboven met toelichting uiterlijk 27 mei 2022 23:59 uur (verlengd) digitaal zijn ingeleverd via bovenstaand formulier. Eventueel aanvullend documentatiemateriaal dat per e-mail of per post wordt verstuurd, moet uiterlijk op genoemde datum binnen zijn op één van de volgende adressen:

  • habers@kvnr.nl
  • KVNR, t.a.v. Nathan Habers, Boompjes 40, 3011 XB  ROTTERDAM
 • Artikel 4 - Jurysamenstelling

  Vanuit elke commissie en contactgroep van de KVNR wordt een jurylid afgevaardigd. Dit betreft in principe de voorzitter van de betreffende commissie of contactgroep, maar kan indien noodzakelijk ook een ander lid of de secretaris zijn van de commissie of werkgroep. De directeur van de KVNR is juryvoorzitter. 

  Indien een jurylid of zijn/haar organisatie deelneemt als inzending, dan wordt dat jurylid uitgesloten van het jureringsproces. Bij een even aantal juryleden neemt de jurysecretaris als volwaardig jurylid met stemrecht deel aan het jureringsproces.

  De rol van juryvoorzitter wordt ingevuld door de directeur van de KVNR.

 • Artikel 5 - Besluitvorming

  De beoordeling van de inzendingen vindt plaats in twee stappen:

  1. Uit de inzendingen kiest de jury in principe drie genomineerden;
  2. Uit de nominaties wordt de winnaar gekozen.

  Ad 1. De juryleden vullen voor elke inzending een gestandaardiseerd beoordelingsformulier met puntensysteem in. De uitkomst hiervan vormt de basis voor het juryberaard. tijdens het juryberaad nomineert de jury maximaal drie inzendingen als kanshebber voor de Maritime KVNR Shipping Award.

  Ad 2. Eén van de nominaties wordt op basis van de meeste jurystemmen als winnaar van de Maritime KVNR Shipping Award aangewezen. De keuze voor de winnaar wordt door de jury schriftelijk onderbouwd in een juryverslag. Dit zal worden gedeeld met de Stichting Maritime Awards Gala ten behoeve van publicatie.

  De jury kan de genomineerden uitnodigen voor een toelichting op de inzending ten behoeve van het kiezen van een winnaar.

 • Artikel 6 - Slotbepalingen
  • De deelnemer vrijwaart de KVNR, de Stichting Maritime Awards Gala en eventuele officiële mediapartners tegen aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. De deelnemer draagt er ook zorg voor dat door hem ingezonden afbeeldingen en audiovisueel materiaal van het ingezonden werk kosteloos en zonder nadere voorwaarden mogen worden gepubliceerd in het kader van de Maritime KVNR Shipping Award 2019. Hij/zij vrijwaart de organisaties tegen alle aanspraken ter zake.
  • De KVNR betracht de uiterste zorgvuldigheid in de omgang met het ingeleverde werk. De inzender vrijwaart middels zijn inschrijving de KVNR van aansprakelijkheid in het geval van schade aan het ingeleverde werk.
  • De KVNR verplicht zich tot teruggave van het door de inzender ter beschikking gestelde materiaal, waarin het ingezonden werk is belichaamd, zulks met uitzondering van het visuele materiaal waarop het ingezonden werk wordt gepresenteerd. Op verzoek – en op kosten van de inzender – kunnen werken worden geretourneerd aan de afzender. Ook ten aanzien van dit vervoer geldt vrijwaring voor aansprakelijkheid in geval van schade.
  • De beraadslagingen van de jury zijn geheim. Alleen het juryrapport over de genomineerden (waarvan één winnaar) wordt kenbaar gemaakt bij de Stichting Maritime Awards Gala.