Maritime Awards

Maritime KVNR Shipping Award 2019

Vernieuwde opzet vanaf 2019

De inschrijving voor de Maritime KVNR Shipping Award 2019 is geopend tot en met 10 juni 2019.

In 2019 is de inschrijvingsperiode voor de maritieme onderscheiding later opengesteld, omdat de prijs is gemoderniseerd en nog beter aansluit op de zeescheepvaart dan in voorgaande jaren. Het is nu mogelijk om een persoon of organisatie, ook buiten de maritieme sector, voor te dragen voor de Maritime KVNR Shipping Award. Daarbij is slechts één criterium leidend:

Welke organisatie of persoon heeft de Nederlandse zeevaart in het afgelopen jaar middels een maritieme innovatie het meest vooruit geholpen?

Lees hieronder het reglement en download het inschrijfformulier voor de Maritime KVNR Shipping Award 2019.

Winnaar 2018

MAG_logo_2019
Nathan Habers 150.JPG
Dossierhouder

Nathan Habers

Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Reglement 2019

Artikel 1 - Algemeen

De Maritime KVNR Shipping Award is een prijs die door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) in het leven is geroepen om een organisatie of persoon te eren, die de Nederlandse zeevaart in het afgelopen jaar middels een maritieme innovatie het meest vooruit heeft geholpen. De prijs staat open voor, bij voorkeur Nederlandse, organisaties en personen die op innovatieve wijze een onderscheidende rol hebben gespeeld ten behoeve van de positieve positie van de Nederlandse zeescheepvaart. Aan de prijs is geen geldbedrag verbonden.

Artikel 2 - Deelname en beoordelingscriterium

Deelname staat open voor natuurlijke personen en rechtspersonen, maar alleen op basis van voordracht.

Algemeen geldend criterium is dat voor de zeevaart in het afgelopen jaar een aanzienlijke en bewezen verbetering is opgeleverd op gebied van sociale, technische, klimaatgerelateerde, organisatorische en/of beleidsmatige ontwikkeling.

De jurysecretaris neemt contact op met de voorgedragen persoon of organisatie voor toestemming en medewerking.

Artikel 3 - Inzending

Inzendingen voor de Maritime KVNR Shipping Award komen tot stand op basis van voordracht middels een inschrijfformulier. Het is niet mogelijk om de eigen persoon of organisatie voor te dragen. Inzendingen kunnen worden voorgedragen door onder andere:

 • bestuursleden van de KVNR;
 • leden en geassocieerden van de KVNR;
 • het KVNR-bureau; en
 • samenwerkingspartners van de KVNR;
 • Het bureau van de KVNR spant zich er voor in dat er tenminste vijf inzendingen worden voorgedragen.

De KVNR publiceert de openstelling van de inschrijving middels de tot haar beschikking staande communicatiekanalen van de KVNR.

De inzending moet middels het beschikbare inschrijfformulier (download) met toelichting en bijbehorend beeldmateriaal uiterlijk 10 juni 2019 23:59 uur digitaal zijn ingeleverd bij habers@kvnr.nl. Eventueel aanvullend materiaal dat per post wordt verstuurd, moet uiterlijk op genoemde datum binnen zijn op het volgende adres:

KVNR, Afdeling PR, Boompjes 40, 3011 XB  ROTTERDAM

Artikel - 4 Jury

De KVNR benoemt een jury van tenminste vijf en maximaal zeven leden, bestaande uit tenminste een deskundige op het gebied van nationaal overheidsbeleid en/of wetgeving, een deskundige op het gebied van verduurzaming en twee vertegenwoordigers van leden van de KVNR. De voorzitter van de KVNR is juryvoorzitter.

Indien een jurylid of zijn/haar organisatie deelneemt als inzending, dan neemt dat jurylid niet deel aan het jureringsproces.

Artikel 5 - Besluitvorming

De beoordeling van de voordrachten vindt plaats in twee stappen:

 1. Uit de ingediende voordrachten kiest de jury drie genomineerden;
 2. Uit de drie nominaties wordt de winnaar gekozen.

Ad 1 . De juryleden vullen voor elke voordracht een gestandaardiseerd beoordelingsformulier met puntensysteem in. De drie voordrachten die de meeste punten hebben gekregen worden genomineerd.

Ad 2. . Eén van de nominaties wordt op basis van de meeste jurystemmen als winnaar van de Maritime KVNR Shipping Award aangewezen. De keuze voor de winnaar wordt door de jury schriftelijk onderbouwd in een juryverslag. Dit zal worden gedeeld met de Stichting Maritime Awards Gala ten behoeve van publicatie.

De jury kan de genomineerden uitnodigen voor een toelichting op de inzending ten behoeve van het kiezen van een winnaar.

Artikel 6 - Slotbepalingen

 • De deelnemer vrijwaart de KVNR, de Stichting Maritime Awards Gala en eventuele officiële mediapartners tegen aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. De deelnemer draagt er ook zorg voor dat door hem ingezonden afbeeldingen en audiovisueel materiaal van het ingezonden werk kosteloos en zonder nadere voorwaarden mogen worden gepubliceerd in het kader van de Maritime KVNR Shipping Award 2019. Hij/zij vrijwaart de organisaties tegen alle aanspraken ter zake.
 • De KVNR betracht de uiterste zorgvuldigheid in de omgang met het ingeleverde werk. De inzender vrijwaart middels zijn inschrijving de KVNR van aansprakelijkheid in het geval van schade aan het ingeleverde werk.
 • De KVNR verplicht zich tot teruggave van het door de inzender ter beschikking gestelde materiaal, waarin het ingezonden werk is belichaamd, zulks met uitzondering van het visuele materiaal waarop het ingezonden werk wordt gepresenteerd. Op verzoek – en op kosten van de inzender – kunnen werken worden geretourneerd aan de afzender. Ook ten aanzien van dit vervoer geldt vrijwaring voor aansprakelijkheid in geval van schade.
 • De beraadslagingen van de jury zijn geheim. Alleen het juryrapport van de winnaar wordt kenbaar gemaakt bij de Stichting Maritime Awards Gala.

Winnaars voorgaande jaren

De Maritime KVNR Shipping Award wordt uitgereikt sinds 2008. Hieronder een overzicht van alle winnaars.

2018
Sleepboot Carrousel Rave Tug (CRT) - Multraship & Novatug

2017
Vrachtschip Egbert Wagenborg (EasyMax) ‘Easy to operate, Maximum performance’ – Wagenborg Shipping

2016
MS Koningsdam New CSMART ‘Arison Maritime Center’ – Holland America Line en CSMART

2015
Hybride rotortugs in de ART80-32 series – KOTUG

2014
Offshore installatieschip Aeolus – Van Oord

2013
Heerema Marine Contractors – Deepwater Construction Vessel, Aegir: innovatie in ultradiep water

2012
Walstroominstallatie voor schone en stille energie in Hoek van Holland (Stena Line)

2011
Dockwise Vanguard (Dockwise Shipping)

Een eervolle vermelding ging naar Stichting ProSea voor de ontwikkeling van de modelcursus ‘Marine Environmental Awareness’

2010
3900 dwt MP Heavy Cargo vessel met open top en opbouw voorop (Abis Shipping)

2009
E3 Tug (SMIT)

2008
Project gecombineerde LNG/Ethyleen super clean gastanker (Anthony Veder Group NV)

Training 8 vessel project (Spliethoff’s bevrachtingskantoor BV)

Over het Maritime Awards Gala

Het Maritime Awards Gala wordt op 4 november 2019 voor de veertiende keer georganiseerd. Maritieme innovatie staat centraal tijdens dit evenement. Het is hét moment in het jaar dat de maritieme sectoren gezamenlijk laten zien wat ze in hun mars hebben.

Het Maritime Awards Gala wordt georganiseerd door de KVNR, Netherlands Maritime Technology (NMT), de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS), Koninklijke Marine, het NISS (Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw) en Nederland Maritiem Land (NML).

Tijdens het Maritime Awards Gala worden vijf maritieme prijzen uitgereikt: 

Met de bundeling van de prijzen wil de maritieme industrie zijn innovatieve topprestaties in de volle breedte presenteren. Door de grote variëteit aan deelnemende partijen is dit gala een ideale gelegenheid om belangrijke zakenrelaties te ontmoeten.