Maritime Awards 2020

Inschrijving voor Maritime KVNR Shipping Award

Maritime Awards 2020

De 15e editie van het Maritime Awards Gala, die dit jaar in november zou worden gehouden, is in verband met de coronacrisis, uitgesteld naar 2021. Indieners van reeds ingezonden formulieren zijn ingelicht. 

Hoewel velen uitkijken naar het spectaculaire gala, is het duidelijk dat we er dit jaar anders voor staan. De coronacrisis raakt de Nederlandse maritieme sector. Het Maritime Awards Gala viert jaarlijks de innovatieve gezamenlijke kracht van de maritieme sector. Deze kracht moet nu ingezet worden om deze crisis zo goed mogelijk door te komen. Daar gaat voor alle bedrijven in onze sector nu alle aandacht en energie naar uit. Lees meer >

Winnaar 2019

MAG_KVNRS_2020
Nathan Habers 150.JPG
Dossierhouder

Nathan Habers

Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Inschrijfformulier

Gesloten

Winnaars voorgaande jaren

De Maritime KVNR Shipping Award wordt uitgereikt sinds 2008. Hieronder een overzicht van alle winnaars.

2018
Sleepboot Carrousel Rave Tug (CRT) - Multraship & Novatug

 

2017
Vrachtschip Egbert Wagenborg (EasyMax) ‘Easy to operate, Maximum performance’ – Wagenborg Shipping

2016
MS Koningsdam New CSMART ‘Arison Maritime Center’ – Holland America Line en CSMART

2015
Hybride rotortugs in de ART80-32 series – KOTUG

2014
Offshore installatieschip Aeolus – Van Oord

2013
Heerema Marine Contractors – Deepwater Construction Vessel, Aegir: innovatie in ultradiep water

2012
Walstroominstallatie voor schone en stille energie in Hoek van Holland (Stena Line)

2011
Dockwise Vanguard (Dockwise Shipping)

Een eervolle vermelding ging naar Stichting ProSea voor de ontwikkeling van de modelcursus ‘Marine Environmental Awareness’

2010
3900 dwt MP Heavy Cargo vessel met open top en opbouw voorop (Abis Shipping)

2009
E3 Tug (SMIT)

2008
Project gecombineerde LNG/Ethyleen super clean gastanker (Anthony Veder Group NV)

Training 8 vessel project (Spliethoff’s bevrachtingskantoor BV)

Over het Maritime Awards Gala

Het Maritime Awards Gala wordt op 9 november 2020 voor de vijftiende keer georganiseerd. De innovatiekracht van de maritieme sectoren staat centraal tijdens dit evenement. Het is hét moment in het jaar dat de maritieme sectoren gezamenlijk laten zien wat ze in hun mars hebben.

Het Maritime Awards Gala wordt georganiseerd door de KVNR, Netherlands Maritime Technology (NMT), de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS), Koninklijke Marine, het NISS (Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw) en Nederland Maritiem Land (NML).

Tijdens het Maritime Awards Gala worden vijf maritieme prijzen uitgereikt: 

Met de bundeling van de prijzen wil de maritieme industrie zijn innovatieve topprestaties in de volle breedte presenteren. Door de grote variëteit aan deelnemende partijen is dit gala een ideale gelegenheid om belangrijke zakenrelaties te ontmoeten. 

 

 

Reglement 2020

Artikel 1 - Algemeen

De Maritime KVNR Shipping Award is een prijs die door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) in het leven is geroepen om een organisatie of persoon te eren, die de Nederlandse zeevaart in het afgelopen jaar middels een innovatie het meest vooruit heeft geholpen. De prijs staat open voor, bij voorkeur Nederlandse, organisaties en personen die op innovatieve wijze een onderscheidende rol hebben gespeeld ten behoeve van de positieve positie van de Nederlandse zeescheepvaart. Aan de prijs is geen geldbedrag verbonden.

 • Artikel 2 - Deelname en beoordelingscriterium

  Deelname staat open voor natuurlijke personen en rechtspersonen, op basis van inzending of voordracht.

  Algemeen geldend criterium is dat voor de zeevaart in het afgelopen jaar een aanzienlijke en bewezen verbetering is opgeleverd op gebied van sociale, technische, klimaatgerelateerde, organisatorische en/of beleidsmatige ontwikkeling.

  In geval van een voordracht neemt de jurysecretaris contact op met de voorgedragen persoon of organisatie voor toestemming en medewerking. Indien toestemming noch medewerking wordt verleend, dan vervalt de voordracht.

 • Artikel 3 - Inzending

  Inzendingen voor de Maritime KVNR Shipping Award komen tot stand op basis van inzending of voordracht middels een inschrijfformulier. Inzendingen kunnen worden ingediend door onder andere:

  • bestuursleden van de KVNR;
  • leden en geassocieerden van de KVNR;
  • het KVNR-bureau; en
  • samenwerkingspartners van de KVNR;
  • Het bureau van de KVNR spant zich er voor in dat er tenminste vijf inzendingen worden voorgedragen.

  De KVNR publiceert de openstelling van de inschrijving middels de tot haar beschikking staande communicatiekanalen van de KVNR.

  De inzending moet middels het beschikbare inschrijfformulier (download) met toelichting en bijbehorend beeldmateriaal uiterlijk 4 mei 2020 23:59 uur digitaal zijn ingeleverd bij habers@kvnr.nl. Eventueel aanvullend materiaal dat per post wordt verstuurd, moet uiterlijk op genoemde datum binnen zijn op het volgende adres:

  KVNR, t.a.v. Nathan Habers, Boompjes 40, 3011 XB  ROTTERDAM

 • Artikel 4 - Jurysamenstelling

  Vanuit elke commissie en contactgroep van de KVNR wordt een jurylid afgevaardigd. Dit betreft in principe de voorzitter van de betreffende werkgroep, maar kan indien noodzakelijk ook een ander werkgroeplid of -secretaris zijn. De voorzitter van de KVNR is juryvoorzitter. 

  Indien een jurylid of zijn/haar organisatie deelneemt als inzending, dan wordt dat jurylid uitgesloten van het jureringsproces. Bij een even aantal juryleden neemt de jurysecretaris als volwaardig jurylid met stemrecht deel aan het jureringsproces.

 • Artikel 5 - Besluitvorming

  De beoordeling van de inzendingen vindt plaats in twee stappen:

  1. Uit de inzendingen kiest de jury in principe drie genomineerden;
  2. Uit de nominaties wordt de winnaar gekozen.

  Ad 1. De juryleden vullen voor elke inzending een gestandaardiseerd beoordelingsformulier met puntensysteem in. De uitkomst hiervan vormt de basis voor het juryberaard. tijdens het juryberaad nomineert de jury maximaal drie inzendingen als kanshebber voor de Maritime KVNR Shipping Award.

  Ad 2. Eén van de nominaties wordt op basis van de meeste jurystemmen als winnaar van de Maritime KVNR Shipping Award aangewezen. De keuze voor de winnaar wordt door de jury schriftelijk onderbouwd in een juryverslag. Dit zal worden gedeeld met de Stichting Maritime Awards Gala ten behoeve van publicatie.

  De jury kan de genomineerden uitnodigen voor een toelichting op de inzending ten behoeve van het kiezen van een winnaar.

 • Artikel 6 - Slotbepalingen
  • De deelnemer vrijwaart de KVNR, de Stichting Maritime Awards Gala en eventuele officiële mediapartners tegen aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. De deelnemer draagt er ook zorg voor dat door hem ingezonden afbeeldingen en audiovisueel materiaal van het ingezonden werk kosteloos en zonder nadere voorwaarden mogen worden gepubliceerd in het kader van de Maritime KVNR Shipping Award 2019. Hij/zij vrijwaart de organisaties tegen alle aanspraken ter zake.
  • De KVNR betracht de uiterste zorgvuldigheid in de omgang met het ingeleverde werk. De inzender vrijwaart middels zijn inschrijving de KVNR van aansprakelijkheid in het geval van schade aan het ingeleverde werk.
  • De KVNR verplicht zich tot teruggave van het door de inzender ter beschikking gestelde materiaal, waarin het ingezonden werk is belichaamd, zulks met uitzondering van het visuele materiaal waarop het ingezonden werk wordt gepresenteerd. Op verzoek – en op kosten van de inzender – kunnen werken worden geretourneerd aan de afzender. Ook ten aanzien van dit vervoer geldt vrijwaring voor aansprakelijkheid in geval van schade.
  • De beraadslagingen van de jury zijn geheim. Alleen het juryrapport van de winnaar wordt kenbaar gemaakt bij de Stichting Maritime Awards Gala.