Uitgelicht

Dag van de Zeevarende

Jaarlijks wordt op 25 juni de officiële Dag van de Zeevarende gevierd. Deze dag is door de VN-organisatie Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in het leven geroepen om zeevarenden wereldwijd een dag in het zonnetje te zetten en te bedanken voor het werk dat zij ver van huis op zee verrichten. Hun werk draagt er namelijk in belangrijke mate aan bij dat de 90 procent van de goederen, die wereldwijd worden verhandeld, over zee wordt vervoerd. We kunnen niet zonder de zeevaart en de zeevaart kan niet zonder de mensen die het mogelijk maken. Daarom zeggen we jaarlijks op 25 juni: Zeevarenden, bedankt!

In 2019 is het thema van de IMO gender equality.

Welzijn zeevarenden

Wereldwijd zijn organisaties actief om zeevarenden lokaal te ondersteunen. Zo zijn er in Nederland speciale zeemanshuizen waar zeevarenden bijeen kunnen komen voor om andere zeevarenden en mensen van het vaste land te ontmoeten. Deze ondersteuning gaat veel verder dan gezellig een drankje drinken. Ook vanuit verschillende geloofsovertuigingen worden de zeevarenden ondersteund. Dit is belangrijk werk, waardoor zeevarenden niet geïsoleerd raken als ze ver van huis zijn. Kortom, overal wordt gedacht aan het welzijn van zeevarenden, zodat ze daarna weer uitgerust en fit zijn voor de volgende zeereis.

DOTS Logo ENG HOR_UN Blue inverted_smaller

SeafarerHelp is een gratis, vertrouwelijk en meertalige hulplij voor zeevarenden en hun families. De hulplijn is iedere dag van het jaar 24 uur bereikbaar en wordt gefaciliteerd door de International Seafarers' Welfare and Assistance Network (ISWAN).

De hulplijn is beschikbaar via verschillende platforms, namelijk telefoon, e-mail, Facebook, Skype, Vyber en contactformulier via de eigen website. De directe contactgegevens zijn +44 20 7323 2737 of help@seafarerhelp.org

Directory of seafarers' centres worldwide is samengesteld door ISWAN en bevat alle zeemanscentra wereldwijd. Deze database is ook opgenomen in de hieronder beschreven smartphone-apllicatie Shore Leave. De database bevat gegevens van de faciliteiten en diensten die worden aangeboden in ieder centrum, inclusief openingstijden en contactgegevens voor pastoraal medewerkers.  

Apostleship of the Sea is een internationaal maritieme liefdadigheidsinstelling en biedt zeevarenden vertrouwelijk advies en steun via this link. Ook kan hier een lijst an alle pastoraal medewerkers worden bekeken.  

Ondersteuning

Via het ISWAN Seafarers' Health Information Programme zijn veel gratis gidsen geproduceerd over de verschillende aspecten van mentaal welzijn. In het bijzonder is de publicatie 'Steps to Positive Mental Health' beschikbaar in het Arabisch, Chinees, Filippijns, Hindi, Russies, Spaans en Engels.

Smartphone apps

Wellness at Sea is een applicatie van The Sailors' Society's Wellness at Sea. De app kent vijf kernelementen van welzijn: sociaal, emotioneel, fysiek, intelligent en spiritueel. De app stelt zeevarenden in staat om hun eigen welzijnsproces in de gaten te houden terwijl ze aan boord van een schip zijn. Daarnaast bevat de app informatie over havens, landen en contactgegevens van spirituele zorggevers.

Shore Leave is een app van de ITF Seafarers' Trust dat ten doel heeft om bemanningsleden te helpen om hun beperkte tijd aan de wal op de best mogelijke manier te besteden. De gratis app bevat offline contactgegevens voor zeemanscentra over de hele wereld. Alle contactgegevens voor de hierboven genoemde 24/7-hulplijn van ISWAN zijn daar ook in opgenomen.