Position Paper

Honderden containers MSC ZOË overboord

Rondetafelgesprek Tweede Kamer 10 april 2019

Zowel de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid als de Panamese vlaggenstaatautoriteit doen momenteel onderzoek naar het incident met motorschip MSC Zoë waarbij containers overboord zijn geslagen. De KVNR acht het hangende deze onderzoeken niet opportuun om in dit stadium te speculeren over de toedracht van het incident en wacht de uitkomsten van de onderzoeken graag af.

Aangaande het beperken van de gevolgen van overboord geslagen containers en het voorkomen van overboord slaan van containers heeft de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders de onderstaande zienswijze. Dit is tevens het uitgangspunt voor de inbreng van specialist Niels van de Minkelis tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 10 april vanaf 15 uur.

Volg onze bijdrage in het live debat om 15 uur

Dit is de officiële livestream van de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer.

Niels van de Minkelis 150.JPG
Dossierhouder

 

Niels van de Minkelis
Hoofd Operationele zaken

06 4824 0287
010 2176 282
minkelis@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Beperken gevolgen overboord geslagen containers

De KVNR verwelkomt de door de industrie zelf in gang gezette ontwikkeling dat meer en meer containers ‘smart’ worden zodat de locatie van de container en conditie van de lading in de container 24/7 bekend is.

De KVNR steunt het idee tot instellen van een mondiaal geldend verplicht meldsysteem voor overboord geslagen containers, zoals dat momenteel bij de Internationale Maritieme Organisatie besproken wordt.

Voorkomen van overboord slaan van containers

De KVNR zou een nader onderzoek (risicoanalyse) naar de voorkomende weersomstandigheden (wind en golven) in het Nederlandse deel van de Noordzee én de effecten daarvan op de verschillende scheepstypen (met een bepaalde diepgang, breedte en windvang) kunnen verwelkomen.

De KVNR ziet heil in een nader onderzoek naar de structurele sterkte van containers over de jaren waarin de containers in gebruik zijn.

Downloadversie