Wegen van containers

 

Per 1 juli 2016 is de aangescherpte internationale regelgeving voor het vaststellen van het totaalgewicht van containers van kracht geworden. De KVNR steunde het voorstel voor het verplicht wegen dan wel het gecertificeerd berekenen van het totaalgewicht van containers en is blij met de aanscherping.

 

Inhoud aanscherping regels

De aanscherping van de regels kent drie onderdelen. Ten eerste wordt het voor de verlader verplicht om het totaalgewicht van een container te verifiëren. Ten tweede moet de verlader deze gegevens vóór het laden verschaffen aan de kapitein of reder via de scheepsdocumenten. Zo kan hier rekening mee gehouden worden in het laadplan. Als laatste mag de kapitein een container alleen laden als het totaalgewicht is geverifieerd en dit in de scheepsdocumenten is opgenomen.

 

Manieren om totaalgewicht vast te stellen

Verificatie van het gewicht van een beladen container kan op twee manieren: door weging en door berekening.

 

- Het wegen moet met gekalibreerde en gecertificeerde apparatuur
  plaatsvinden.

- De gecertificeerde berekeningswijze moet worden goedgekeurd
  door de bevoegde autoriteiten van het land waar de container 
  is beladen.

 

Bij berekening wordt het gewicht van de inhoud, het stuwmateriaal en de container bij elkaar opgeteld. Het totaal vormt het totaalgewicht van de beladen container. De Nederlandse overheid heeft besloten voor de berekening een afwijking van 5% met een minimum van 500 kilogram toe te staan ten opzichte van het juiste gewicht van de container.

 

Belang van juist gewicht bij laden

Het opgeven van de juiste gewichten is van essentieel belang voor een veilige vaart. Onjuiste gewichten kunnen grote problemen veroorzaken bij het stapelen van containers in een stack en bij het sjorren aan boord. Indien het gewicht van de stack te zwaar is zullen de onderste containers onder dat gewicht bezwijken. Staat een te zware container te hoog in de stack, dan wordt de dynamische belasting door de bewegingen van het schip tijdens de reis te groot en begeven de sjorringen het. Containers kunnen dan overboord slaan. Behalve de materiële schade aan het schip en lading kan ook de schade aan het milieu groot zijn.

 

Ook wordt het verladers onmogelijk gemaakt opzettelijk een te laag gewicht op te geven. Hiermee zou een economisch voordeel te behalen zijn ten opzichte van verladers die wel het juiste gewicht opgeven.

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht