Port State Control: Nederlandse vlag naar de top van de Kwaliteitsregisters

 

Havenstaatcontrole (Port State Control) staat voor de controle van buitenlands gevlagde schepen in havens.

 

De reder is zelf verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn bemanning en voor een goede staat van het schip en de scheepsuitrusting. De vlaggenstaat heeft als eerste de verantwoordelijkheid voor de controle op de naleving door schepen van de internationale normen op het gebied van veiligheid, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord. Daarnaast controleren ook de havenstaten op de naleving van deze internationale normen aan boord.

 

MoU’s

 

Landen werken vaak samen bij de uitvoering van havenstaatcontroles. Dit is meestal vastgelegd in een Memorandum van overeenstemming inzake havenstaatcontrole (MoU). We kennen de volgende MoU’s:

 

  • Paris MoU
  • Tokyo MoU
  • Caribbean MoU
  • Mediterranean MoU
  • Indian Ocean MoU
  • Abuja MoU
  • Black Sea MoU
  • Riyadh MoU
  • Acuerdo de Viña del Mar

 

De Verenigde Staten zijn geen lid van een MoU, maar de United States Coast Guard (USCG) is observator van een aantal MoU's en voert zelfstandig havenstaatcontroles uit in de Amerikaanse havens.

 

Risicogebaseerde wijze van inspecteren

 

In sommige MoU’s wordt sinds enkele jaren op een meer risicogebaseerde wijze geïnspecteerd. Ook de USCG doet dit, via haar kwaliteitsprogramma Qualship 21. De selectie voor inspectie en de frequentie van de inspecties hangt af van het ‘risicoprofiel’ van de bezoekende schepen. Hiermee wordt voldaan aan de wens van de KVNR om havenstaatcontroles meer te richten op substandaard scheepvaart en kwaliteitsreders te belonen met minder inspecties.

 

Jaarlijkse ranglijsten

 

In de jaarverslagen van de MoU’s wordt gepubliceerd hoeveel schepen zijn geïnspecteerd, hoeveel inspecties er zijn uitgevoerd en hoeveel tekortkomingen en aanhoudingen er zijn geconstateerd. Aan de hand van deze inspectieresultaten worden de vlaggenstaten en de klassenbureaus ingedeeld op een witte, grijze of zwarte lijst: Zij komen op de witte lijst als zij goed presteren, op de grijze lijst als zij matig presteren en op de zwarte lijst als zij slecht presteren. Paris MoU geeft daarbij per lijst een rangschikking aan.

 

Streven KVNR

 

De KVNR wil bij alle MoU’s de plaatsing op de witte lijst continueren. Daarnaast streven wij naar een Qualship21-certificaat en een plek in de top tien op de witte lijst van Paris MoU, want daarmee behoort onze vlag tot de top van de kwaliteitsregisters.

 

U vindt hier meer feiten en cijfers over havenstaatcontrole.

 

Geactualiseerd op 29 augustus 2017

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht