Private gewapende beveiliging tegen piraterij zo snel mogelijk toestaan

 

 

De KVNR en Nautilus International hopen dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk een wettelijke regeling ontwikkelt om private gewapende beveiliging toe te staan. Bijna alle landen in Europa hebben dit al geregeld, maar de Nederlandse overheid heeft dit nog niet toegestaan.

 

Op 4 december 2015 stuurde het kabinet haar beleidsstandpunt naar de Tweede Kamer. Daarin staat het kader waarbinnen gewapende private beveiliging mogelijk kan zijn.

Op 8 juni 2016 vergaderde de Tweede Kamer over dit onderwerp tijdens een Algemeen Overleg. Hier bleek dat er wel een meerderheid bestaat voor het ontwikkelen van regelgeving voor private gewapende beveiliging, maar dat het nog niet duidelijk was of de meerderheid deze regelgeving ook wil steunen.

De Minister van Veiligheid en Justitie gaf daarop aan dat hij alleen een wetsvoorstel wil ontwikkelen als daar ook daadwerkelijk steun voor is.

 

Open Brief aan Tweede Kamer

 

Op 4 februari 2016 heeft het maritieme cluster - waaronder de KVNR – via het Financieele Dagblad een open brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Hierin werd dringend opgeroepen  tot snelle, positieve besluitvorming over de inzet van private gewapende beveiliging.

Vooralsnog heeft de Tweede Kamer hier niet op gereageerd.

 

Flexibiliteit, snelle inzetbaarheid en kosten

 

Voor sommige reders is de militaire oplossing geen optie vanuit het oogpunt van flexibiliteit, snelle inzetbaarheid en kosten. Juist in die gevallen moet de reder de mogelijkheid hebben om private beveiligers in te zetten.

 

Het kabinet is het met de redersvereniging eens dat de militaire beveiliging door inzet van zogenoemde Vessel Protection Detachments (VPD’s) niet altijd en niet voor elk schip mogelijk is. Ook tijdens het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer d.d. 13 april 2016 heeft de Koninklijke Marine aangegeven niet aan alle aanvragen tijdig te kunnen voldoen. Dit komt onder andere doordat voor elke militaire operatie in het buitenland goedkeuring van de betreffende Staten vereist is.

 

Toch blijft bij een aantal partijen in de Tweede Kamer grote aarzeling bestaan om private bewapende beveiliging wel toe te staan. Voor een aantal fracties, waaronder de PvdA-fractie, moet het geweldsmonopolie bij de Staat blijven.

 

Factsheet piraterij Uitgebreide informatie over de huidige situatie in de wateren rond Somalië en de bescherming door VPD’s treft u aan in deze factsheet.

 

 

LAATSTE UPDATE: de VVD en het CDA hebben gezamenlijk een initiatiefwetsvoorstel voor de Wet ter Bescherming Koopvaardij ingediend op 26 september 2016.

 

 

 

  

ProSea

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

De KVNR steunt