Piraterij

WtBK_webbanner

Standpunt KVNR

De Nederlandse overheid moet zo snel mogelijk particuliere gewapende beveiliging toestaan op Nederlandse vlagschepen in de High Risk Area bij Somalië om de veiligheid van bemanningen te waarborgen.

 

Wat is het probleem?

Als schepen door de High Risk Area bij Somalië varen, kunnen zij bescherming aan boord krijgen tegen piraterij. Dit kan nu alleen in de vorm van een militair team, een Vessel Protection Detachment (VPD), in opdracht van het ministerie van Defensie. Deze inzet wordt sterk gewaardeerd door de Nederlandse reders, maar stuit soms wel op problemen.

 

Voor sommige reders is de inzet van een VPD echter geen optie vanuit het oogpunt van flexibiliteit, snelle inzetbaarheid en kosten. Juist in die gevallen moet de reder de mogelijkheid hebben om particuliere beveiligers in te zetten. Zo kan de reder zijn bemanning en schip in alle omstandigheden beschermen tegen mogelijke aanvallen.

Het ministerie van Defensie heeft drie factoren vastgesteld waarvan de inzet van een VPD afhangt. Deze factoren kunnen niet gewijzigd worden. Het gaat om:

 

Flexibiliteit: Soms is er sprake van een te lange doorlooptijd voordat een VPD daadwerkelijk kan worden ingezet aan boord van een schip. Met name in de spotmarkt, waarin veel Nederlandse schepen opereren en waarin transporten binnen enkele dagen vervoerd moeten worden, kan de inzet van een VPD moeilijk tijdig verzorgd worden.

 

Omvang VPD: Defensie heeft vastgesteld dat een VPD uit minimaal 11 militairen moet bestaan om de veiligheid van de militairen te garanderen. Nederlandse schepen zijn vaak relatief klein met als gevolg dat een reder een beperkt aantal hutten aan boord heeft. Hierdoor zijn er simpelweg niet voldoende slaapplekken aan boord voor die 11 militairen.

 

Kosten: De kosten voor de reder voor de inzet van een VPD zijn door Defensie vastgesteld op 5000 euro per dag. Daarnaast moeten de VPD’s opstappen en afgezet worden op de door Defensie vastgestelde locaties. Dit kan tijd voor omvaren en extra brandstofkosten betekenen voor de reder. De reder moet dus de kosten voor de inzet van het VPD kunnen dragen.

 

Wat is de oplossing?

Op Nederland na hebben alle maritieme landen in Europa de mogelijkheid om particuliere beveiliging toe te staan al geregeld. De KVNR vindt dat Nederland de lijn van deze landen moet volgen.

 

Particuliere gewapende beveiliging is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen in de High Risk Area indien de inzet van een VPD niet mogelijk is. In 2015 heeft de Nederlandse overheid in een beleidsstandpunt een kader opgesteld waarbinnen particuliere gewapende beveiliging mogelijk zou kunnen zijn. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het indienen van het initiatiefwetsvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij (WtBK) door de VVD en het CDA in september 2016.

 

Met deze wet kan particuliere gewapende beveiliging worden toegestaan als de inzet van een militair team, de genoemde Vessel Protection Detachment, niet mogelijk is. Het is precies de constructie waardoor de Nederlandse reders te allen tijde veilig kunnen blijven opereren. De KVNR is dan ook van mening dat deze wet voor alle betrokken partijen de best werkbare en meest gunstige oplossing is.

 

Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel van wet, de Wet ter Bescherming Koopvaardij, op 13 maart 2018 aangenomen. VVD, CDA, SGP, FvD, CU, PVV, 50PLUS en Denk zorgden voor een meerderheid van 89 zetels. Nu is de Eerste Kamer aan zet. Lees meer over deze wet op https://www.maritiemland.nl/human-capital/piraterij/

 

 

Geactualiseerd op 14 maart 2018

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht