Staatssteun sector zeevervoer

Voorwaarden

De Europese richtsnoeren voor staatssteun voor het zeevervoer bepalen de voorwaarden waaronder sector specifieke staatssteun voor het zeevervoer geoorloofd is. De EU regelgeving voor staatssteun wordt in het Engels ook wel genoemd EU State Aid Guidelines. De richtsnoeren voor zeevervoer maken het mogelijk om de fiscale lasten voor reders te verminderen naar wereldwijd gangbare niveaus via nationale maatregelen. Dit stelt de Nederlandse vloot in staat om wereldwijd te concurreren. Deze richtsnoeren maken ook een verlaging van de loonkosten voor Europese zeevarenden mogelijk, wat noodzakelijk is om ze op de Europese vloot te werk te stellen. 

 

Waarom van belang

De concurrentie voor Europese reders is sterk en maatregelen zijn noodzakelijk om de concurrentie met niet-EU landen aan te kunnen. Zonder richtsnoeren is er geen sprake van een mondiaal gelijk speelveld en zijn reders gedwongen hun schepen en het daaraan verbonden beheer naar buiten de EU te verplaatsen. Met als gevolg verlies van werkgelegenheid en maritieme kennis en kunde. Rederijen zijn ‘footlose’ en dat maakt de zeevaartsector uiterst mobiel. Redersactiviteiten zijn makkelijk te verplaatsen en ook het omvlaggen of uitvlaggen van schepen is relatief eenvoudig. Zonder richtsnoeren worden de Europese zeevarenden te duur voor de Europese reders en dit zou tot vervanging door goedkopere zeevarenden van buiten de EU kunnen leiden. 

 

Nederlandse fiscale faciliteiten

Binnen de Europese richtsnoeren zijn nationale arbeidskostenmaatregelen ten behoeve van het zeevervoer toegestaan. Nederland geeft deze loonkostenfaciliteit vorm via de fiscale regeling afdrachtvermindering zeevaart. Daarnaast mogen lidstaten op basis van de richtsnoeren een forfaitaire winstbelasting voor de zeevaart invoeren. Voor deze fiscale faciliteit heeft de Nederlandse tonnageregeling als leidraad gefungeerd.

 

Voortzetting maatregelen

Na een evaluatie in 2014 heeft de toenmalig Europees Commissaris Mededinging Almunia besloten de richtsnoeren te continueren gezien de grote positieve effecten. Ook de huidig Europees Commissaris Mededinging Vestager continueert het beleid. Tevens heeft ze aangegeven na afronding van de lopende dossiers over de tonnageregeling van eerst Griekenland (nog in behandeling) en daarna Malta, de dialoog te willen voeren over modernisering op onderdelen. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen in de zeescheepvaartsector, bijvoorbeeld de sterke opkomst van de dienstverlenende schepen ten behoeve van de offshore windsector. De KVNR is uiteraard zeer verheugd met deze opstelling van Commissaris Verstagen.

 

Laatst geactualiseerd op: 3 oktober 2016

 

 

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht