LNG

De zeescheepvaart moet aan steeds meer en strengere milieueisen op het gebied van luchtemissies voldoen. Voor SOx- NOx- en CO2--emissies bestaat al wetgeving, daarnaast staan ook andere emissies zoals roet (black carbon) en fijnstof internationaal ter discussie.

 

LNG is een schone brandstof, heeft geen zwaveluitstoot en kan bovendien de NOx- en CO2-emissies omlaag brengen met respectievelijk 75% en 25%. De uitstoot van fijnstof kan zelfs met 99% gereduceerd worden.

 

De eigenschappen van LNG maken het, milieutechnisch gezien, een zeer interessante brandstof voor de zeescheepvaart. Het aanpassen van al varende schepen om ze op LNG te laten varen is veelal te kostbaar. LNG is dan ook vooral een optie voor nieuwbouwschepen. Wel zijn er nog een aantal technische en operationele vraagstukken om van LNG een serieuze alternatieve scheepsbrandstof te maken.

 

Zo is de uitrol van een LNG-infrastructuur zeer essentieel om deze brandstof te bunkeren. Op dit moment zijn er nog te weinig initiatieven vanuit overheden en havens om op korte termijn een  LNG-infrastructuur voor de zeescheepvaart te kunnen creëeren. In 2014 is er wel een Europese richtlijn (2014/94/EU) in werking getreden die EU-lidstaten verplicht voor het eind van 2025 LNG-bunkerinfrastructuur in Europese havens op te zetten. De KVNR en de ECSA hadden gepleit om dit uiterlijk 2020 gerealiseerd te hebben.

 

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

MAG_logo_blue-low

Kalender

21-22 februari 2017
15-16 juni 2017
ProSea Open Course
Marine Awareness

 

8 maart 2017
Big Data voor efficiënt varen & Walstroom voor grote zeeschepen
Toegang leden KVNR tegen gereduceerd tarief

 

 

 

ProSea