Bootvluchtelingen

Regelmatig willen vluchtelingen Europa bereiken door met bootjes de Middellandse zee over te steken, de zogenoemde ‘bootvluchtelingen’. Deze tochten wordt meestal geregeld door mensensmokkelaars, die daarbij geen rekening houden met de veiligheid en overlevingskansen van de vluchtelingen.

 

Recordaantal bootvluchtelingen gered in 2014
In 2014 heeft de internationale koopvaardij 40.000 bootvluchtelingen gered, een recordaantal.

Reders en hun bemanning hebben de wettelijke plicht mensen in nood op zee te hulp te schieten. Het kan echter om zulke grote aantallen vluchtelingen gaan, dat de bemanning van het koopvaardijschip voor grote risico’s en zorgen geplaatst wordt. Door de grote aantallen, soms honderden per reddingsoperatie, kunnen ongewenste situaties ontstaan. Dit kan gaan om problemen als gevolg van onvoldoende water en voedsel aan boord, onvoldoende sanitaire voorzieningen of reddingsmiddelen. Daarnaast kunnen er ziektes uitbreken en besmettingen overgebracht worden.

Via de ECSA, de Europese redersvereniging, heeft de KVNR bij de EU meerdere malen aandacht gevraagd voor de moeilijke situatie waarin de koopvaardij zich bevond. Reders en hun bemanning willen enerzijds mensen in nood helpen, maar anderzijds is het niet de rol van de koopvaardij om onderdeel uit te maken van permanente zoek- en reddingsoperaties zoals die nodig zijn op de Middellandse Zee.

 

Rol koopvaardij kleiner in 2015
De Europese landen hebben een samenwerkingsverband ingesteld voor de bescherming van de Europese grenzen, onder de naam Frontex. Vanwege de nijpende situatie heeft Frontex in november 2014 operatie Triton gelanceerd. Deze operatie richt zich met varend en vliegend materieel op surveillance en grensbewaking op het centrale gedeelte van de Middellandse zee, dus buiten de Europese grenzen. Het redden van levens heeft echter altijd absolute prioriteit. Met de uitbreiding van het werkgebied buiten de Europese grenzen kunnen risicosituaties sneller geconstateerd worden en wordt deze taak niet meer primair bij de koopvaardij neergelegd.

Daarnaast is in 2015 operatie EU NAVFOR MED gestart. Deze militaire operatie richt zich specifiek op het achterhalen van mensensmokkelaars, hun netwerk en hun materieel, met als doel mensensmokkel te laten afnemen.

De KVNR is blij met de afname van de rol van de (Nederlands gevlagde) koopvaardijschepen. Onze leden zijn lange tijd geconfronteerd met deze humanitaire tragedie en hebben gedaan wat zij konden, maar dit is een taak voor specialisten. Die zijn getraind en uitgerust voor dergelijke operaties.

 

Ontwikkelingen in 2016
Begin 2016 was de vluchtelingenstroom over zee veel kleiner dan in het begin van 2015, onder andere doordat Europa vanaf september 2015 makkelijker vluchtelingen toeliet. Nu de landroute naar Europa in 2016 weer minder toegankelijk is gemaakt, kunnen vluchtelingen moeilijker over land Europa bereiken. De bezorgdheid bestaat dat weer meer vluchtelingen proberen Europa te bereiken over de zeeroute.

De KVNR vindt het een taak van de gezamenlijke Europese overheden om een blijvende oplossing te vinden voor deze situatie. De Nederlandse overheid deelt deze mening. Daarom zet Nederland in 2016 een extra marineschip in en stelt het in de eerste helft van 2016 een Border Security Team beschikbaar voor Frontex en Griekenland.

Het is noodzakelijk dat Frontex goed blijft opereren. Daardoor worden zoveel mogelijk vluchtelingen tijdig gesignaleerd en gered door daarvoor getrainde en uitgeruste Frontex-eenheden.

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht