Overzicht leden en geassocieerden

Bij de KVNR zijn meer dan 350 reders aangesloten als lid. Het ledenbestand vormt zo’n 95 procent van de Nederlandse rederijen. 

Naast een lidmaatschap voor reders, biedt de KVNR de mogelijkheid om als geassocieerde tot de vereniging toe te treden. De KVNR telt ongeveer 100 geassocieerden.

Dit lidmaatschap is bedoeld voor organisaties en bedrijven die binding hebben met de Nederlandse zeescheepvaart, maar geen eigenaar zijn van zeeschepen of zeeschepen beheren in tegenstelling tot gewone leden.

Ledenzoek
Via de ledenzoek kunt u hieronder zoeken op bedrijfsnaam. U krijgt als zoekresultaat dan de naam met de vermelding 'gewoon' lid of geassocieerd lid en het adres van de website. Vult u in het veld niets in en klikt u op 'zoek' dan krijgt u in alfabetische volgorde de vermelding van alle leden.

Bij het zoeken naar informatie over scheepvaartbedrijven is het volgende nog van belang. Het is in de scheepvaart gebruikelijk om voor een schip een aparte juridische entiteit op te richten, bijvoorbeeld een commanditaire vennootschap (cv). De beherend vennoot kan beschouwd worden als de reder van het schip en voert op deze wijze het beheer over meerdere schepen in afzonderlijke cv’s.

Ledenzoek

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht