Nederlandse reders zetten in op halvering CO2-uitstoot in 2050

26 mrt 2018

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders hoopt dat lidstaten begin april in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN een mondiale CO2-reductiedoelstelling overeenkomen. De KVNR ziet die reductiedoelstelling graag in absolute zin van minstens 50% in 2050 ten opzichte van 2008. Begin april zal tijdens IMO-vergaderingen over de mondiale CO2-reductiestrategie worden gesproken voor de zeescheepvaart.  

 

De Nederlandse reders delen de visie dat de CO2-uitstoot niet meer boven het niveau van vlak voor de crisis in 2008 uit zal komen en dat vracht- en passagiersschepen in 2050 tweemaal efficiënter per tonkilometer zullen zijn dan in 2008. “Het jaar 2008 is als referentiejaar gekozen, omdat dat het laatste jaar was dat voor de meeste reders de marktomstandigheden beter waren dan de afgelopen jaren tot nu toe” zegt Nick Lurkin, beleidsadviseur klimaat en milieu bij de KVNR. Lurkin vervolgt: “de luchtvaartsector mag nog pieken in 2020 in de uitstoot van CO2, maar wij hebben als zeevaart in 2008 al gepiekt. Daarmee zetten we al koers naar een aanzienlijke CO2-reductie in absolute zin in 2050 en een mogelijke emissieloze zeevaart in de tweede helft van deze eeuw. Daarbij moet wel bedacht worden dat zeeschepen mondiaal gemiddeld 20 tot 30 jaar meegaan in tegenstelling tot vrachtwagens die na gemiddeld 5 tot 7 jaar worden vervangen!” 

 

Uitstoot CO2 per tonkilometer zeevaart nog altijd het meest gunstig 

De zeevaart was volgens de laatste IMO-studie naar de uitstoot van broeikasgassen uit 2014 tussen 2007 en 2012 verantwoordelijk voor 2,3% van de mondiale uitstoot van CO2. “Dit lijkt misschien een aanzienlijk percentage, maar zeeschepen zijn mondiaal voor 90% van het goederentransport verantwoordelijk. Als je kijkt naar de uitstoot per tonkilometer, scoort de zeevaart nog altijd beter dan de andere transportmodaliteiten. Kustvaart is bijvoorbeeld vijf keer efficiënter wat betreft CO2-uitstoot ten opzichte van wegtransport. En dan heb ik het nog niet eens over vervoer door de lucht” aldus Lurkin.     

 

Scheepvaart kent al CO2-reducerende maatregelen en gaat verder… 
Sinds 1 januari 2013 zijn er in IMO-verband al maatregelen getroffen om de uitstoot van CO2 door de zeevaart verder te reduceren. Zo bestaat er het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) waarin reders de energiebesparende maatregelen opnemen die aan boord worden getroffen. Tegelijkertijd is de Energy Efficiency Design (EEDI) met emissie-eisen van CO2 voor nieuwbouwschepen van kracht geworden. Met de invoering van de EEDI worden er steeds meer energie-efficiëntere schepen gebouwd, waarvan de norm in fases steeds strenger wordt. Daarnaast wordt er ook CO2-reductie behaald door het langzamer varen op sommige vaartrajecten, het zogenaamde ‘slow steaming’. Dit is veelal afhankelijk van het contract met de opdrachtgever van het transport.  
 

IMO-lidstaten begin april aan zet 
Tijdens de komende vergadering van de IMO-milieucommissie zal er naar verwachting een voorstel voor een mondiale reductiestrategie met doelstellingen moeten worden goedgekeurd. De KVNR hoopt dat er voortgang wordt geboekt om tot reductiedoelstellingen te komen. Lurkin benadrukt daarbij dat het nu vooral een discussie is tussen lidstaten, waarin voor verschillende percentages en reductiedoelstellingen wordt gepleit. Net als de internationale koepel van reders International Chamber of Shipping (ICS) hoopt de KVNR dat het tot een compromisbesluit tussen de IMO-landen komt. “Dat zou ook een krachtig signaal afgeven naar de Europese Unie en het Europees Parlement dat voorstander is van het opnemen van scheepvaart onder het emissiehandelssysteem EU-ETS indien IMO niet of onvoldoende levert” volgens de KVNR-beleidsadviseur. 

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht