Actie tegen aanspoelen paraffine op Nederlandse stranden

7 mei 2018

groepsfoto - kopie

Op 7 mei hebben de overheid, de sector en een milieugroepering een intentieverklaring getekend om het aanspoelen van paraffine op de Nederlandse stranden tegen te gaan. De redersvereniging KVNR is een van de ondertekenende partijen.

 

In de intentieverklaring zijn onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” enkele afspraken gemaakt om het aanspoelen van paraffine te voorkomen. Vooruitlopend op aanstaande aanscherping van milieuregelgeving zullen in de Rotterdamse haven schepen hun tanks waaruit paraffine is gelost gaan voorwassen en het waswater aan de wal afgeven voordat het schip weer naar zee vertrekt.

 

Minister Van Nieuwenhuizen: 'Ik vind het niet meer van deze tijd om paraffineresten op zee te lozen. Deze nieuwe aanpak helpt om onze stranden schoon te houden en voorkomt daarmee hoge opruimkosten. Verder voorkomt het dat vissen, zeezoogdieren en vogels paraffineresten opeten. Maar het houdt voor mij niet op met het maken van nationale afspraken met de sector zelf. Mede door de inzet van Nederland wordt er internationaal gewerkt aan nieuwe regels die ervoor zorgen dat er minder paraffine in zee en op het strand terechtkomt.'

 

 

In de periode 2018-2020 zal het havenbedrijf onder voorwaarden de extra kosten vergoeden die reders hiervoor maken. Rijkswaterstaat zal ook financieel bijdragen. De bedrijven die paraffine ontvangen zullen zoveel mogelijk paraffine dat in het waswater zit als product hergebruiken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal hiervoor een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Ook zal deze aanpak bij de Internationale Maritieme Organisatie en in het buitenland onder de aandacht worden gebracht.

 

De aanpak tegen paraffinelozingen op zee is een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, Koole Terminals, Bolsius International, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Stichting de Noordzee en Rijkswaterstaat.

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht