Wetsvoorstel bescherming koopvaardij ingediend bij de Tweede Kamer

16 feb 2017

PERSBERICHT - Na ontvangst en verwerking van het advies van de Raad van State hebben de VVD en CDA het initiatiefwetsvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij op 15 februari jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel maakt de inzet van gewapende particuliere beveiligers op Nederlands gevlagde schepen mogelijk. Uitgangspunt blijft dat de reder eerst een aanvraag moet indienen voor een militair team, een Vessel Protection Detachment (VPD). Als dat geen optie is, kan het schip en de bemanning door een gewapend particulier beveiligingsteam beschermd worden tegen piraterij. De KVNR, Nautilus International en de NVKK steunen dit zogenaamde ‘VPD-tenzij’ principe volmondig. De organisaties zijn blij dat het wetsvoorstel nog vóór de parlementsverkiezingen is ingediend bij de Tweede Kamer, zodat de Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling meteen kan beginnen met de behandeling van het voorstel.

 

De organisaties merken wel op dat enkele belangrijke elementen nog niet concreet zijn ingevuld. Deze elementen, het extra moeten omvaren om een militair team aan boord te nemen en de extra kosten van een militair team ten opzichte van een particulier team, bepalen of een reder toestemming krijgt om met een particulier beveiligingsteam te mogen varen. Het is aan het nieuwe kabinet om deze elementen per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in te vullen, aldus het wetsvoorstel. De organisaties vertrouwen erop dat deze elementen op een goede wijze worden ingevuld.

Zij steunen het initiatiefwetsvoorstel en hopen op een zo spoedig mogelijke afronding van de parlementaire behandeling.

 

Met het van kracht worden van deze wet zal Nederland zich als laatste aansluiten bij alle andere maritieme Europese landen, die al lange tijd gewapende particuliere beveiliging toestaan. Een wettelijke regeling geeft Nederlandse reders de mogelijkheid hun zeevarenden te beschermen op het niveau en tegen de kosten zoals die inmiddels voor andere Europese reders en hun zeevarenden gemeengoed zijn.

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht