Voornemen Nederlandse overheid tot instellen compleet lozingsverbod van ladingresiduen wordt besproken met de sector

6 sep 2017

De commissie voor Infrastructuur en Milieu vroeg minister Schultz van Haegen tijdens het Algemeen Overleg (AO) van 5 september jl. of de minister bereid is een impact assessment uit te voeren op het voornemen van de Nederlandse overheid om een compleet lozingsverbod voor zeeschepen in te stellen die ladingtanks moeten reinigen. Een aantal van de ladingresiduen stolt snel, blijft drijven en spoelt vervolgens aan op de Nederlandse kust. Het lozingsverbod heeft betrekking op deze stoffen.

 

Dit voornemen zou een einde moeten maken aan het aanspoelen op de Nederlandse stranden van paraffine, waarvan het opruimen de Nederlandse overheid veel geld kost. Het zou gaan om een bedrag van € 1 mln. over heel 2016.

 

Hoewel een compleet lozingsverbod op het eerste gezicht een logisch voorstel lijkt, kunnen er consequenties aan vast zitten zoals het aanzienlijk langer aan de kade moeten liggen van de zeeschepen waarvan de tanks gereinigd moeten worden. Nu gebeurt dat reinigen nog op zee. Verstoring van de logistieke keten zou hiervan een gevolg kunnen zijn.

 

Omdat er nog geen overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken sectoren, zoals de KVNR en andere logistieke partijen, drongen verschillende Kamerleden aan op het houden van een overleg. De minister zegde dit toe en de uitkomsten zullen aan de commissie worden gemeld ten behoeve van het voor begin december 2017 geplande AO.

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

MET Event

15 maart 2018

Korting leden KVNR: metevent.maritiemnederland.com

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht