Vervoerscoalitie zet fragiele infrastructuur op de formatieagenda

2 mei 2017

Bedrijfsleven: jaarlijks miljard extra nodig voor goed geoliede goederenstroom

 

Een nieuw kabinet moet jaarlijks minstens één miljard euro investeren in slimmere en nieuwe infrastructuur. Daarvoor pleit de KVNR vandaag samen met 17 andere bedrijfslevenorganisaties. De brede coalitie zet de noodzakelijke investeringen uiteen in een brief aan informateur Edith Schippers nadat uit nieuwe cijfers van het ministerie van I&M blijkt dat de files in Nederland zelfs bij een gematigde economische groei fors groeien, waardoor goederenstromen verder vastlopen. Volgens de organisaties is er voor politieke partijen daarom werk aan de winkel om verdere economische schade te voorkomen.

 

De organisaties willen dat een nieuw kabinet een goed geoliede goederenstroom over de weg, het water, het spoor en door de lucht zeker stelt door extra geld vrij te maken voor het hele logistieke netwerk – fysiek en digitaal. Met het bovengenoemde jaarlijkse investeringsbedrag kunnen de noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen van wegen, vaarwegen en spoorwegen en oplossingsmogelijkheden door innovatie, digitalisering en betere internationale samenwerking worden gerealiseerd.

 

Stimuleer verduurzaming zeescheepvaart

De reders in de zeescheepvaart worden geconfronteerd met noodzakelijke investeringen om te kunnen verduurzamen. Deze ontwikkeling vormt nu een cruciale opgave voor de Nederlandse maritieme sector. Tevens wordt het zeevervoer geconfronteerd met groeiend wereldwijd protectionisme, een antivrijhandelssentiment en onnodige handelsbelemmeringen juist ook in het vervoer tussen EU-havens. Om aantrekkelijk te blijven als vervoersmodaliteit, vanuit kosten- én milieuoverwegingen, moet het regeringsbeleid daarom gericht zijn op het

 

  • wegnemen van handelsbarrières;
  • organiseren van inspectie- en douanewerkzaamheden op een soepele wijze en in lijn met het logistieke proces;
  • standaardiseren van IT-toepassingen;
  • stimuleren van het gebruik van schonere brandstoffen en het financieel mogelijk maken van milieu-innovaties door het oprichten van een vergroeningsfonds.

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht