Speerpunten Nederland Maritiem Land – Houd de maritieme sector sterk!

6 apr 2017

NML-Nederland-Maritiem-Land-Speerpunten-2017

Nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer achter de rug zijn, staan we aan het begin van de formatie en een nieuw regeerakkoord. Voor alle betrokkenen een spannende periode, zo ook voor de maritieme sector. Nu is hét moment om de politieke stakeholders van juiste informatie te voorzien. Daarom heeft de maritieme sector, verenigd in Nederland Maritiem Land (NML), haar speerpunten aan de fractievoorzitters en bij de sector betrokken Kamerleden aangeboden.

 

Wij vragen met deze speerpunten aandacht en steun bij de verduurzaming en vergroening. Deze is alleen mogelijk wanneer we nu investeren in kennis, innovatie- en menskracht voor onze sector. Daarnaast willen we gelijke kansen in onze mondiale maritieme markt en één centraal aanspreekpunt bij de overheid voor alle maritieme zaken. Deze punten zijn cruciaal voor het behoud van een gezonde maritieme sector in Nederland.

 

Wij vragen de overheid de belangen van de Nederlandse maritieme sector bij toekomstige besluiten mee te laten wegen. Met de kennis, kunde en expertise die wij hebben, zijn we namelijk prima in staat om weer een gezonde maritieme sector op te bouwen en complexe schepen in eigen land te laten ontwerpen en produceren. Daarmee garanderen we niet alleen behoud van een gezonde Nederlandse maritieme sector, maar ook de behoud van hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland.

 

Zeescheepvaart

De KVNR vraagt voor de zeescheepvaart ondersteuning voor de vergroening van de vloot en voor de werkgelegenheid van Nederlandse zeevarenden. Ook voor het plaatsen van stagiairs heeft de KVNR de wens tot ondersteuning. Een maritieme autoriteit is zeer gewenst om een slagvaardig en ambitieus overheidsbeleid mogelijk te maken.  Download de speerpunten om te ontdekken welke actie de KVNR voor de zeescheepvaart vraagt van het nieuwe kabinet om de zeescheepvaart een extra impuls te geven.

 

Nederland Maritiem Land

Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw / watersportindustrie en visserij. Met 12.000 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 265.000 mensen, realiseert de sector een totale toegevoegde waarde van ruim 23,7 miljard euro.

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht