Reders tevreden over voornemen nieuw kabinet afsluiten van een Green Deal met de sector

11 okt 2017

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is tevreden over het voornemen van het nieuwe kabinet om met de scheepvaartsector een zogenaamde Green Deal af te sluiten. Het Regeerakkoord vermeldt dat er in de zeescheepvaart nog veel milieuwinst is te behalen. De KVNR zegt haar volle medewerking toe aan het zo snel mogelijk overeenkomen van een Green Deal.

 

De KVNR streeft naar een verdere verduurzaming van de zeescheepvaart conform het klimaatakkoord van Parijs COP21. Gezien de onmisbaarheid van het zeevervoer voor de mondiale economie, de verwachte verdere groei van de mondiale bevolking en daarmee de mondiale economie zal ook het zeevervoer verder groeien. De milieubelasting moet echter fors naar beneden.

 

Dit vraagt om een mondiale aanpak waar de IMO nu fors mee aan het werk is. Maatregelen op nationaal niveau kunnen zeer behulpzaam zijn om Nederlandse reders te ondersteunen om hun schepen zo snel mogelijk duurzamer te maken. Een Green Deal zou bestaande knelpunten kunnen aanpakken zodat Nederlandse reders aan de slag kunnen. Veel mogelijke verbeteringen blijven nu uit omdat er geen beloning tegenover staat. Investeringen verdienen zich niet terug en worden dan ook niet gedaan. Verduurzaming kan tevens een versterking van de concurrentiepositie betekenen. 

 

Een Green Deal zou in de visie van de KVNR vooral effectief zijn wanneer die positieve maatregelen bevat, die reders ondersteunen bij de verduurzaming. Milieuverbeteringen afdwingen door strengere regels kan niet op nationaal niveau. Dat behoort bij de IMO te blijven liggen.

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

MET Event

15 maart 2018

Korting leden KVNR: metevent.maritiemnederland.com

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht