Nieuwe scheepvaartroutes wateren Noordzeekust

7 apr 2017

routesBron: Rijkswaterstaat

Met ingang van 1 juni 2017 gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging. Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt.

 

De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes. Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat. De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.

 

De wijzigingen

  • Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door
  • de (nog aan te leggen) Nederlandse windparken bij Borssele;
  • Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en
  • verkeersscheidingsstelsels;
  • Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;
  • Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en
  • aansluitende routes;
  • Aanpassing van ankergebieden.

 

Nieuwe kaarten

Nieuwe (gedrukte) zeekaarten en ENC’s worden vanaf medio april 2017 gepubliceerd en zijn via de gebruikelijke kanalen te koop.

 

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht