Motie D66 over invlaggen schip buiten kantoortijden overgenomen door minister I&M

23 feb 2017

Het D66-Kamerlid mw. Salima Belhaj heeft met succes een motie ingediend waarin het ministerie van I&M wordt opgeroepen om het uiterlijk 1 mei a.s. mogelijk te maken dat een schip kan worden ingevlagd buiten de gebruikelijke kantoortijden. Het aanbieden van deze mogelijkheid past bij een modern register.

De minister van I&M heeft deze motie overgenomen, zodat het invlaggen buiten kantooruren op korte termijn daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.

 

Toelichting

Al langere tijd is de kwaliteit van het Nederlands vlagregister voor zeeschepen onderwerp van discussie tussen de KVNR en het ministerie van I&M. Al in 2013 werden tal van knelpunten gesignaleerd in een onderzoek in opdracht van I&M. Pas in 2016 werd daadwerkelijk gestart met het aanpakken van de knelpunten.

 

Eén van de knelpunten betreft het kunnen inschrijven van een zeeschip in het Nederlands vlagregister buiten de gebruikelijke Nederlandse kantoortijden. De zeescheepvaart is een mondiale bedrijfstak, waardoor het kan voorkomen dat bij de aankoop en registratie van een schip in Nederland zaken gedaan moet worden met partijen buiten Nederland in andere tijdzones. Dit betreft partijen als banken, klassebureau’s, werven en notarissen.

 

De motie van D66-Kamerlid mw. Salima Belhaj riep het ministerie op uiterlijk 1 mei a.s. de mogelijkheid gecreëerd te hebben om ook buiten de gebruikelijke Nederlandse kantooruren een schip in Nederland te kunnen invlaggen. De minister heeft dit nu toegezegd. Het kunnen bieden van deze mogelijkheid is belangrijk aangezien het een uiting is van de servicegerichtheid van het Nederlands register, waar het zo lang aan heeft ontbroken.

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht