Minister Schultz van Haegen: wetsvoorstel Hong Kong verdrag binnenkort naar de Tweede Kamer

6 sep 2017

Op vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hoe ver Nederland is met de ratificatie van het Hong Kong verdrag over scheepsrecycling, meldde minister Schultz van Haegen gisteren tijdens het algemeen overleg dat het wetsvoorstel dit najaar naar de Tweede Kamer gaat. De Raad van State heeft inmiddels advies uitgebracht, dat niet leidt tot aanpassingen van het wetsvoorstel.

 

De Kamercommissie toonde zich tevreden over de gemelde voortgang. Wel werd opgemerkt dat het teleurstellend is dat slechts zeven landen het verdrag hebben geratificeerd, terwijl het al in 2009 is afgesloten. Hierdoor is het verdrag nog niet in werking getreden en gelden er nog geen mondiale regels waar landen zich aan moeten houden bij de recycling van zeeschepen. Daarmee blijft de praktijk in stand dat veel schepen op stranden worden gerecycled onder voor mens en milieu erbarmelijke omstandigheden.

 

De KVNR, de Europese redersvereniging ECSA en de mondiale redersvereniging ICS blijven overheden oproepen om zo snel mogelijk het verdrag te ratificeren, zodat de inwerkingtreding niet nog meer vertraging oploopt. Alleen dan worden de huidige misstanden op de beruchte sloopstranden op een effectieve wijze aangepakt en kunnen reders geen financieel voordeel meer behalen met het laten recyclen van schepen op een wijze die niet meer past bij deze tijd.

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

MET Event

15 maart 2018

Korting leden KVNR: metevent.maritiemnederland.com

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht