Minister Schultz van Haegen en maritieme sector bouwen gezamenlijk aan toekomst

1 feb 2017

Minister Schultz van Haegen en de maritieme sector legden vandaag, woensdag 1 februari, de fundering voor het werkprogramma Maritieme Strategie. Tijdens de werkconferentie verzamelden bij de Maritieme Strategie betrokken overheidsspecialisten, samen met de maritieme cluster, prioriteiten en actiepunten voor de periode 2017-2019. De bijeenkomst was een coproductie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en stichting Nederland Maritiem Land (NML).

 

Maritieme werkconferentie 2Voorafgaand aan de conferentie sprak de minister met de top van het maritieme bedrijfsleven. Dit werkoverleg ging over verduurzaming en actuele kansen en uitdagingen. Tijdens de plenaire lunch sprak Schultz over het unieke karakter van de Maritieme Strategie en de nauwe samenwerking tussen de overheid en de maritieme sector. Minister Schultz: “Het is inmiddels twee jaar geleden dat de sector samen met het kabinet de Maritieme Strategie heeft vastgesteld. Met acties om Nederland bovenaan alle internationale maritieme lijstjes te houden. Acties vanuit de overheid, vanuit het bedrijfsleven en vanuit kennisinstellingen. En we zijn op de goede weg om onze goede positie te behouden. Nu het vervolg.”

 

Geopolitieke ontwikkelingen in combinatie met een achterblijvende wereldhandel voorspellen moeilijke tijden voor de internationaal opererende maritieme sector. NML voorzitter Van Sluis: “Het is zaak ons voor te bereiden op de komende uitdagende periode. We moeten de zeilen bijstellen en de kans op averij minimaliseren. Dit betekent duidelijke prioriteitenstelling en koersbepaling in nauwe samenwerking met de overheid.” Van Sluis benadrukte verder de noodzaak om de sector en Maritieme Strategie goed te positioneren. “De maritieme sector pleit ervoor om maritieme onderwerpen ambtelijk te concentreren. Stel een Directeur-Generaal Maritiem aan die zich als gelijkwaardig interdepartementale gesprekspartner bezig houdt met maritieme zaken.” Aldus van Sluis.

 

Maritieme Strategie

De Maritieme Strategie behandelt de thema’s: Human Capital, Innovatie, Handel, Bereikbaarheid, Veiligheid en Milieu en Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit. Verdeeld over veertien inhoudelijke thematafels inventariseerden de aanwezigen concrete prioriteiten en actiepunten. De opbrengsten worden de komende maanden verwerkt tot een concreet werkplan, welke in het najaar van 2017 bekend gemaakt wordt. Met als doel de actiepunten uit de Maritieme Strategie te actualiseren en te borgen richting de toekomst.

 

Begin 2015 heeft de Tweede Kamer de rijksbrede Maritieme Strategie vastgesteld. IenM heeft deze samen met alle betrokken overheidspartners en de maritieme cluster opgesteld. De strategie beschrijft de ambitie om de internationale toppositie van de maritieme cluster te verstevigen en te behouden. Zodat het Nederland deze positie kan behouden en in 2025 ook nog een maritieme speler van betekenis is.

 

Bron: Nederland Maritiem Land, http://www.maritiemland.nl/news/minister-schultz-van-haegen-en-maritieme-sector-bouwen-gezamenlijk-aan-toekomst/

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht