Jaar uitstel voor wijziging btw-nultarief zeeschepen

1 dec 2017

De Tweede Kamer heeft een wijzigingsvoorstel van de vier regeringspartijen om de wijziging van het btw-nultarief voor zeeschepen met een jaar uit te stellen, met grote meerderheid aangenomen. De KVNR is zeer tevreden met dit resultaat. De maritieme sector zag een vloedgolf van administratieve lasten op zich afkomen. Het jaar uitstel wordt gebruikt om samen met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst mogelijke uitvoeringsproblemen en administratieve lasten te inventariseren en op te lossen.

 

Wijziging btw-nultarief

In de huidige btw-wetgeving is het toegestaan om alle leveringen van goederen en diensten aan zeeschepen tegen 0% btw te verrichten. Het enige criterium is dat aan een ‘zeeschip’ moet worden geleverd. Het Europese Hof van Justitie heeft in een procedure tegen Frankrijk bepaald dat dit een te ruime invulling van de Europese Btw-Richtlijn is. De Europese rechter heeft geoordeeld dat het zeeschip ook feitelijk op volle zee moet worden gebruikt. De Europese Commissie heeft Nederland laten weten dat deze aanvullende eis in de Nederlandse btw-wetgeving ontbreekt en dus ook moet worden opgenomen. Het kabinet heeft op Prinsjesdag hiervoor voorstellen gedaan. Dit voorstel is stuitte volgens de KVNR op enorme uitvoeringsproblemen en de KVNR heeft dit aangekaart.

 

Aanpassing en overleg

Tijdens de behandeling van het Belastingplan hebben alle politieke partijen in de Tweede Kamer vragen over het wetsvoorstel gesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel (D66), het percentage dat zeeschepen op volle zee moeten worden gebruikt, heeft verlaagd van 90% naar 70%. De Tweede Kamer heeft in een motie (die unaniem is aangenomen) de regering opgeroepen om in overleg met de sector te treden om de uitvoeringsproblemen op te lossen. De Tweede Kamer heeft daarnaast een amendement aangenomen, dat de wetswijziging niet op 1 januari 2018, maar een jaar later, op 1 januari 2019 in werking treedt. Het wetsvoorstel ligt nu voor in de Eerste Kamer.

 

Uitvoeringsproblemen

De KVNR roept haar leden op om alle uitvoeringsproblemen die zich mogelijk gaan voordoen, te melden. De problemen en moeilijkheden die de sector voorziet, zullen worden aangekaart bij het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Dit meldpunt moet ertoe leiden dat als de wijziging in 2019 ingaat, de problemen van de sector zijn opgelost.

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

MET Event

15 maart 2018

Korting leden KVNR: metevent.maritiemnederland.com

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht