Europees Hof van Justitie: transport in EU-handelsverdragen is exclusief aan Brussel

18 mei 2017

Het Europees Hof van Justitie heeft op 16 mei 2017 bepaald dat voor een aantal onderwerpen, waaronder maritiem transport, de Europese Commissie de exclusieve bevoegdheid heeft om namens alle EU-lidstaten handelsverdragen te sluiten. Het is niet nodig om de onderhandelingsresultaten ter goedkeuring voor te leggen aan nationale en regionale parlementen.

 

De aanleiding voor deze uitspraak van het Hof is het in 2013 gesloten handelsverdrag tussen de EU en Singapore. Dit verdrag is het eerste dat niet uitsluitend bepalingen over invoertarieven en handelsbelemmeringen bevat, maar ook over onder meer bescherming van intellectueel eigendom, mededinging en aanbestedingen. De Europese Commissie heeft daarop aan het Hof gevraagd of de EU nu wel of niet dergelijke verdragen namens alle EU-lidstaten mag afsluiten. Deze uitspraak is van groot belang voor alle nog te sluiten handelsverdragen tussen de EU en derde landen.

 

Exclusieve bevoegdheid

De exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie ziet naast transport ook op bijvoorbeeld opwekking van energie uit niet-fossiele bronnen, investeringsbescherming en duurzame ontwikkeling van vrijhandel. Andere onderwerpen moeten volgens het Hof wel aan de nationale en regionale parlementen van de EU-lidstaten worden voorgelegd. Dit betekent dat als een verdrag tussen de EU en een niet-EU-land beide soorten bepalingen bevat het verdrag dus wel ter goedkeuring aan de lidstaten moet worden voorgelegd.

 

Sneller

Deze uitspraak betekent dat een handelsverdrag, waar geen elementen in zitten die buiten de exclusieve competentie van de Europese Commissie vallen, sneller in werking kan treden, omdat het geen goedkeuring behoeft op nationaal en regionaal niveau. Daarnaast bestaat er geen risico meer dat de EU handelsverdragen sluit waarin geen bepalingen over maritiem transport worden opgenomen. Dit komt de internationale concurrentiepositie van de zeescheepvaart ten goede.

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht