Milieu-innovaties

De KVNR als belangenbehartiger van de in Nederland gevestigde reders wil innovaties binnen de zeevaart stimuleren. Door te innoveren kan onder andere tijdig ingespeeld worden op komende wetgeving, bijvoorbeeld op de gebieden van uitlaatgassen, ballastwater, elektronische verbinding tussen schip en wal et cetera.
Om dit te kunnen behalen streeft de KVNR tevens naar een betere samenwerking binnen de gehele maritieme cluster. Kennisdeling binnen de cluster wordt door de KVNR als onmisbaar beschouwd om innovaties tot stand te brengen.

Innovatie is noodzakelijk om de economische groei en de concurrentiepositie van de zeevaart te versterken. Reders hebben tal van innovatieprojecten waarin zij laten zien dat ze graag voorop lopen.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) neemt in 2016 voor de negende keer deel aan het Maritime Awards Gala. Met de eigen KVNR Shipping Award wil de KVNR laten zien dat zeescheepvaart een sector is waarin voortdurend vernieuwingen plaatsvinden en dat het milieu, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen hoog op de agenda staan. Ga naar alle inzendingen van de KVNR Shipping Award.
 
 

 
 
 

ProSea

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

De KVNR steunt